Ambulansen drabbas när Sahlgrenska ska spara – “fler patienter får vänta längre” – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Ambulansen drabbas när Sahlgrenska ska spara – “fler patienter får vänta längre” – Latest International Breaking News Today

Många sjukhus i Sverige har stora budgetunderskott och måste sänka sina kostnader. Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg ska spara mest – 1,7 miljarder kronor innan årets slut.

– Det här är inte ett vanligt effektiviseringsarbete, vi är i en ekonomisk kris och det kommer att påverka hur vi levererar vården på olika sätt, det måste vi ha noggrann kontroll över, säger sjukvårdsdirektör Boubou Hallberg.

I klippet ovan berättar ambulanspersonal om konsekvenserna av sparkravet. Sedan årsskiftet har antalet ambulanser i Göteborg minskat från 19 till 17.

Ska slussa ut vård

Orsaken till det stora underskottet är inflationen, höjda pensionskostnader och satsningar Sahlgrenska har gjort för att öka antalet vårdplatser.

Exakt hur och var Sahlgrenska ska spara är ännu inte offentligt. Men det handlar bland annat om att samla utspridda verksamheter, minska administrationen och flytta den vård som inte måste utföras på Sahlgrenska till andra instanser, som primärvården eller kommuner.

– Där har vi ungefär 400 miljoner kopplat till saker som kan hända i andra delar av systemet, säger Boubou Hallberg.

Läkarföreningen är kritisk

Men att andra vårdinstanser ska ta över delar av Sahlgrenskas vård ifrågasätts av Hanna Kataoka, ordförande i Läkarföreningen på Sahlgrenska.

– De står inte med öppna armar, de har inte den beredskapen att ta över detta.

Överläkaren Hanna Kataoka menar att det som nu kommer att skärs ner inom den svenska sjukvården kan ta decennier att återuppbygga.

– Jag manar till politisk samling. Rikspolitiken och regionpolitiken behöver gå samman för att rädda sjukvården, säger Hanna Kataoka.

See also  Video. Latest news bulletin | January 21st – Morning - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

I Agenda på söndag, 21:15 i SVT 2, debatterar sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och tidigare socialminister Lena Hallengren (S) om regeringen behöver göra mer för att säkra vårdens kvalitet.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Ambulansen #drabbas #när #Sahlgrenska #ska #spara #fler #patienter #får #vänta #längre

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top