Anna Borg eldar på regeringen att satsa på havsvinden – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Anna Borg eldar på regeringen att satsa på havsvinden – Latest International Breaking News Today

Man kan koka ner budskapet från det helstatliga bolagets vd genom att studera Kriegers Flak, ett grund 3 mil söder om Trelleborg som ägs av tre länder. På den tyska och danska delen snurrar vindkraftsvingarna. Den svenska delen gapar tom, trots att Vattenfall har alla tillstånd som krävs.

– När vi byggde den danska delen av Kriegers Flak stod danska staten för anslutningen till fastlandet. Motsvarande gäller i de andra länder vi investerat i. Men så är det inte i Sverige, vi sticker ut, och det är inte bra.

Den förra regeringen drev linjen att staten skulle stå för ledningen fram till Sveriges territorialgräns, resten skulle bolagen svara för. Tidöpartierna har stoppat detta, det motiveras med konkurrensneutralitet mellan kraftslagen.

Anna Borg om ny småskalig kärnkraft i Ringhals: ”Vi vet nu att det går, men också att staten måste står för en del av risken även för SMR.”

Foto: Elin Åberg

Det gav en helt annan kalkyl för vindkraftsbolagen, landanslutningen står för uppemot 30 procent av investeringen.

– För mig är det självklart. Svenska kraftnät har ett statligt monopol på stamnät, och ska därför erbjuda anslutning till vindkraftverk till havs.

Utan hjälp med anslutning – inget Kriegers Flak?

– Det är inte troligt att det blir lönsamt då, det blir knappast intressant för någon att investera i Sverige. Jag hoppas på en lösning. Vi sitter inte med avgörandet – men regeringen vet vad vi tycker.

Regeringen planerar för att Sverige kommer att ha behov av 300 terawattimmar el år 2045, mot cirka 140 TWh i dag. Det ska ske inte minst genom en kraftig satsning på ny kärnkraft, som ska stödjas genom statliga krediter och att skattebetalarna står för en del av risken.


”Vi behöver en mix av alla möjliga fossilfria kraftslag, de är bra på olika sätt. Det är olyckligt med den polarisering vi haft, den skapar konflikter. Jag vill hitta lösningar.”

Den första reaktorn kan inte vara klar förrän om 10 år, och Vattenfall spår att det behövs 100 TWh mer redan till 2030. Anna Borg vet hur det hålet ska fyllas:

– Med vindkraft, på land och till havs, kan vi på ganska kort tid skapa den energi som krävs. Men då måste proppen tas ur, så att vi får förutsättningar att göra det. De saknas i dag, det går för långsamt.

Vad behövs?

– För havsvinden handlar det om hjälp med anslutningen, för landbaserad vind om att ge kommunerna incitament att säga ja, och för att elnätet ska bli bättre krävs snabbare tillståndsprocesser. Över hela landet står företag i kö för att ansluta sig.

– Vi behöver en mix av alla möjliga fossilfria kraftslag, de är bra på olika sätt. Det är olyckligt med den polarisering vi haft, den skapar konflikter. Jag vill hitta lösningar.

Av de 65 miljarder som Vattenfall ska investera 2024-25 går 21 miljarder till vindkraft, 3 miljarder till kärnkraft. Mer än hälften av pengarna satsas i Sverige.

Foto: Elin Åberg

Och om ni inte får de förutsättningarna?

– Många stora industriföretag håller på med sin omställning och behöver fossilfri el. Finns inte den så kan de göra sina investeringar i andra länder i stället. Blir det så stiger inte efterfrågan så mycket till 2030 och då finns också risken att det inte är motiverat att bygga ny kärnkraft heller. Det är dåligt för alla.

Vattenfall har gjort färdigt sin förstudie om att bygga ”minst två” småskaliga reaktorer i Ringhals. Man har nu krympt antalet leverantörer man talar med från ”ett 70-tal” till ett ”tiotal” – vilka är hemligt. En god gissning är dock att Rolls Royce finns med, liksom GE Hitachi som bygger den SMR, småskaliga reaktorer, i Kanada som hela branschen följer noggrant.

– Förstudien är inte en fullskalig analys av om vi ska investera i Ringhals men nu vet vi att vi har den infrastruktur som krävs, att det går att bygga. En annan slutsats är att även SMR kräver att andra är med och delar risken.

”Kärnkraft kostar mer än vind, men ger saker som gör att det går att motivera det”, säger Anna Borg.

Foto: Anders Wiklund/TT

Utan statlig hjälp – ingen ny kärnkraft i Sverige?

– Så är det, det blir ingen ny kärnkraft på helt kommersiella villkor. När vi rest runt i världen ser vi att det gäller överallt.

Hon säger att det finns ”mycket kapital” som vill vara med att bygga kärnkraften, bara riskdelningen står klar.

– Det är många som knackar på dörren, jag pratar med dem varje dag. Det är stora banker, fonder, industriaktörer, både svenska och utländska.

Just nu förbereds stöd för er kärnkraft, medan det är nobben för hjälp åt havsvind. Hur kommenterar du det?

Det avstår Anna Borg från att göra direkt, konstaterar i stället att kärnkraften är dyrare än vind men bidrar med saker som kan motivera det, nämligen stora mängder så kallad baskraft.

Vattenfall är huvudägare i världens största havsbaserade vindkraftspark Hollandse Kust Zuid, vars effekt motsvarar en kärnkraftsreaktor.

Foto: Magnus Hallgren

Den högre kostnaden är alltså priset för ökad stabilitet i energisystemet?

– Ja, kärnkraft är ett samhällsprojekt som flygplatser och vägar. Men som sagt vi måste hitta en mix, man måste ha flera ägg i energikorgen.

Behövs det en ny partiövergripande energiuppgörelse för att satsa på kärnkraft?

– Det ska jag inte svara på, men det handlar om investeringar för uppemot 60 år med hög risk och då krävs det någorlunda ramvillkor för industri och investerare.

Vad betyder det?

– De måste veta att kärnkraften är välkommen och att reglerna för riskdelning plötsligt inte ändras.

Läs också: Svensk vindkraft dras med stora förluster

Sverige i global huggsexa om kärnkraften

En av Europas största energiaktörer

Vattenfall producerar och säljer vidare el och värme och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.

Numera dominerar de fossilfria bränslena, man har kvar några gasdrivna kraftvärmeverk i Nederländerna. Vattenfall är dominerande ägare av kärnkraftverken i Ringhals och Forsmark.

Bolaget, helägt av svenska staten, har 20 000 anställda och omsatte under 2023 drygt 290 miljarder kronor. Nettovinsten blev 10,4 miljarder kronor. Staten föreslås få 4 miljarder i aktieutdelning.

Långvägare på Vattenfall

Ålder: 53

Utbildning: Magister i ekonomi och statskunskap

Karriär: Flera olika roller och chefsbefattningar på Vattenfall 1999-2015, Nordenchef Klarna 2015-2017, finanschef Vattenfall 2017–oktober 2020, sedan dess vd.

Bor: Stockholm

Familj: Ja

Fritid: Umgås med vänner, läsa böcker, träna

Bästa elspartips i hemmet: Stäng av golvvärmen i badrummet!

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Anna #Borg #eldar #på #regeringen #att #satsa #på #havsvinden

See also  DN Direkt - Dubbel svenskt i mixedstafetten i längdskidor - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top