Antalet skuldsaneringar slår rekord 2024 – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Antalet skuldsaneringar slår rekord 2024 – Latest International Breaking News Today

Skuldsaneringarna kommer att öka 2024, det visar Kronofogdemyndighetens prognos. Antalet ärenden, som var rekordmånga under fjolåret, väntas bli ännu fler i år.
– Jag hoppas det sjunker snabbt men det ser inte jätteljust ut, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogdemyndigheten.

Svensk ekonomi är inne i en lågkonjunktur och ser inte ut att ljusna, i alla fall inte det här året.

Den höga inflationen och ökade räntor påverkar hushåll med känslighet för ränteförändringar och bostadsbygget. Det påverkar även arbetsmarknaden, som förväntas försvagas framöver. Den svaga efterfrågan visade en minskad sysselsättning under hösten 2023. Nu förespås arbetslösheten stiga och nå en topp på 8,5 procent vid slutet av året.

Och Kronofogden beräknas dra in skulder från 520 000 personer i år. Det är en ökning på 40 000 från förra året (480 000).

Enligt Kronofogdemyndighetens prognos kommer det bli ännu mörkare till hösten. Bland annat kommer antalen skuldsaneringar slå rekord från förra året.

”Ser inte ljust ut”

– I år kommer vi peaka i antalet ärenden som skickas in till Kronofogden. Det kommer lätta lite och gå ner de kommande åren. Men det kommer ta tid innan vi kommer till de där siffrorna vi hade 2020 och 2021, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson från Kronofogdemyndigheten.

Antalen ansökningar om skuldsaneringar har ökat drastiskt sedan 2016 och förra året slog man rekord – med mer än 34 000 ärenden. 2024 beräknas siffran stiga 3 procent för att därefter minska något nästa år.

– Jag hoppas att det sjunker snabbare men det se inte jätteljust ut.

See also  Illegal migrant found to be on terrorist watchlist following NC shooting - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Antalet #skuldsaneringar #slår #rekord

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top