Arvika Nyheter – Insändare: Replik: Ekenstiernas blå dunster – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Arvika Nyheter – Insändare: Replik: Ekenstiernas blå dunster – Latest International Breaking News Today

Av en före detta byggnadsnämndsordförande kan man kräva att ett inlägg om samhällsplanering baseras på fakta och inte på fantasier om möjligheterna att bli rik – på pengar.

I V:a Sund finns många bergsknallar och däremellan områden med odlingsbar jord. Vissa fastigheterna ligger endast några 10-tal meter från Kyrkviken. I Högvalta är motsvarande avstånd 3 5000 meter. Många fastigheter i V:a Sund hade svårt att få bygglov för enskilda VA-lösningar.

I Högvalta har alla enskilda brunnar och de flesta är ok. Förekomsten av pcp, den fråga som drog igång hela processen, avskrevs som ofarligt för hälsan av Länsstyrelsen redan 2006. Våra avlopp är godkända (enstaka har dispens i väntan på kontroll), många är nyligen åtgärdade.

I V:a Sund var efterfrågetrycket på nybyggnation stort. I Högvalta är det främst några ägare av jordbruksmark, boende på annat håll, som önskar sälja tomter.Vi som bor med åkrarna som närmaste granne vill ha kvar vår levande landsbygd. Sävsjöängarna kan inte bebyggas men betas eller förbuskas. Dessutom finns i vissa sluttningar siltlera känd från vägraset i Stenungsund.

Högvalta är en gammal jordbruksbygd. ”Varje sekund förstörs 24 kvadratmeter åkermark i Europa…600 hektar jordbruksmark byggs bort varje år i Sverige” (RLF 2021). Vi behöver den jordbruksmark vi har. Det var främst tjänstemän på kommunen som hade ambitionen att exploatera Högvalta. Med dagens regler är detta knappast möjligt. Det finns inget tillfälle (till extra slantar) att ta vara på, Christer.

I Högvalta finns några få fastigheter som önskar kommunalt vatten. Låt dem få det. Det var Arvika Tekniks ursprungliga förslag. Det avvisades av Miljö och hälsa som bad om ett VA-område för att kunna tvinga på oss kommunalt vatten.

See also  Sista sucken för de rikas byggideal - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

VA-frågan ska enligt dagens lagstiftning (LAV §6) i första hand åtgärdas med enskilda anläggningar. Arvika kommun anser att den äldre lagstiftningen ska tillämpas. (Norrtälje kommun med tätbebyggd landsbygd agerar tvärt om.) I Högvalta är det långt mellan husen och därför blir det långa ledningar, mycket grävande och många pumpstationer. Beräknad kostnad kanske 60 miljoner – sannolikt mera. Det får också du Christer Ekenstierna vara med och betala.

Christer Ekenstierna tror att den bruna gräsfjärilen kommer att överleva oss alla. Kanske mig och dig Christer men inte nästa generation, det kanske inte intresserar dig. De som vet något om denna fjäril är mer bekymrade och i Högvalta har vi ytterligare 62 rödlistade arter, som inte alls berörts i kommunens miljöansökan inför grävstart.

Att vi är ett tätbebyggt område, som kommunen påstår, är inte sant. (Se nya översiktsplanen.) Att våra avlopp ”förgiftar” Kyrkviken finns det inga siffror på. Möjligheten att lösa problemen med enskilda anläggningar förnekas av Arvika kommun. Vi behöver inte renat vatten från Racken för att spola ner vår skit, som via nya pumpstationer förs till reningsverket och slutligen Kyrkviken.

Ingen kommer att bli rikare av denna satsning som du påstår Christer. Vi blir alla fattigare, både Högvaltaborna, Va-kollektivet i Arvika – inklusive du själv – och inte minst Högvaltas artrika natur.

Nils-Gunnar Andersson

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Arvika #Nyheter #Insändare #Replik #Ekenstiernas #blå #dunster

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top