Barn begick självmord – Bup anmäler sig självt – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Barn begick självmord – Bup anmäler sig självt – Latest International Breaking News Today

Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Stockholm har lex Maria-anmält sin egen hantering av ett ärende där ett barn begick självmord i maj i fjol, rapporterar P4 Stockholm.

Föräldrarna har kritiserat att det tog lång tid när vården av barnet skulle byta från en mottagning till en annan, att de därefter inte fick en fast vårdkontakt samt att barnet inte lades in i slutenvård efter tre suicidförsök inom loppet av tre veckor.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Barn #begick #självmord #Bup #anmäler #sig #självt

See also  Madrid airport overwhelmed by asylum seekers - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top