Barnfattigdom i Sverige – nya larm från Rädda barnen – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Barnfattigdom i Sverige – nya larm från Rädda barnen – Latest International Breaking News Today

Sverige måste ta krafttag mot den ökande barnfattigdomen i vårt land.
Det tycker Rädda barnen, som i en ny rapport konstaterar att många barn tvingas avstå både skolutflykter och fritidsaktiviteter för att dom inte har råd.
– Sverige kan mycket mer, säger Samira Abutaleb Rosenlundh, rådgivare om barnfattigdom på organisationen.

I rapporten ”Missing out” har 77 barn och unga djupintervjuats om den ekonomiska verkligheten i sina bostadsområden. Samtliga bor i så kallade socioekonomiskt utsatta områden, där minst hälften av barnen anses leva i fattigdom, relativ eller absolut, som är de begrepp som brukar användas.

Enligt vittnesmålen tvingas många avstå exempelvis fritidshem och föreningsidrott för att familjen inte kan betala avgifterna – något Rädda barnen ser som ett brott mot FN:s barnkonvention och därmed svensk lag.

– Alla barn har rätt till meningsfull fritid. Allt för många barn hamnar utanför viktiga sociala gemenskaper, säger Samira Abutaleb Rosenlundh.

Taekwondogruppen halverades

Bland rösterna i rapporten finns flickan vars taekwondogrupp halverades när avgiften skulle in. Och pojken som sjukanmälde sig när skolresan skulle kosta. Nu vill Rädda barnen se flera åtgärder på kommunal, regional och nationell nivå för att motverka utanförskapet.

– Skolan ska vara gratis och helt avgiftsfri. Fritidshemmen ska vara öppna för alla och helt kostnadsfria. Och vi behöver satsa mycket mer på fritidsaktiviteter för barn i olika former, säger Samira Abutaleb Rosenlundh.

– Sverige kan mycket mer. Vi är ett land med goda ekonomiska resurser och vi vet att goda ekonomiska villkor har en väldigt stor betydelse för barns psykiska och fysiska hälsa.

See also  Sara Hector imponerade igen: Delad tvåa i Kronplatz storslalom - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Barnfattigdom #Sverige #nya #larm #från #Rädda #barnen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top