Bildningstest: Kan du svenska almanackan? – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Bildningstest: Kan du svenska almanackan? – Latest International Breaking News Today

Från palmsöndagen till Tiburtiusdagen – vad vet du om dagarna i den svenska almanackan? Det här testet utgår från kunskapsbanken hos Institutet för språk och folkminnen.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Bildningstest #Kan #svenska #almanackan

See also  What Is a Species, Anyway? - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top