Debatt: Replik: Fakta är att friskolor stärker elevers kunskap – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Debatt: Replik: Fakta är att friskolor stärker elevers kunskap – Latest International Breaking News Today

Med andra ord är det just likvärdigheten i meningen alla barns chans till en god utbildning som står i centrum för mig, skriver Ulla Hamilton.

Svar till Sven Hassler (NWT 18/3).

Sven Hassler från Miljöpartiet skriver att jag ”vevar på med valfriheten” istället för fakta. Möjligheten att välja skola har varit central för väldigt många elever, inte minst elever från socioekonomiskt svagare bakgrund i utsatta områden. Det visar svensk skolforskning – det är fakta. Med andra ord är det just likvärdigheten i meningen alla barns chans till en god utbildning som står i centrum för mig.

Kunskapsresultaten i friskolor, visar en färsk analys av resultaten i Pisa 2022, är häpnadsväckande. Friskolornas elever ligger ett helt läsår före sina kamrater i kommunala skolor i inlärning, justerat för elevernas bakgrund. Pisa-mätningen är också säkrad för så kallad betygsinflation – det är nämligen ett kunskapsprov som rättas externt.

Dessutom har kommunala grundskolor större avvikelser mellan resultat på nationella prov och slutbetyg, enligt Skolverkets statistik. Det är så man räknar betygsinflation. Enligt en analys av resultaten i en annan internationell kunskapsmätning, TIMSS, har konkurrensen från friskolor till och med höjt kunskapsresultaten i kommunala skolor. Friskolor bygger kunskapslandet Sverige starkare. Det är fakta.

Så skriver du en debattartikel

Hassler hänvisar till Skolverkets och Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan” och påstår att friskolornas elever klarar sig sämre i högskolan. Men de slutsatserna kan man inte dra. Rapporten jämställer alla utbildningar inom ett och samma högskoleområde – teknisk fysik på KTH med medieteknik på Södertörn. Dessutom har man bara kollat hur det går för eleverna under det första läsåret.

See also  Severe Weather, and Potentially Tornadoes, Headed for Gulf Coast States - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Studenter som gått i friskolor, har tidigare undersökningar visat, tar minst 15 ECTS-poäng under första året på universitet. Det tyder på att de klarar högskoleutbildningarna bra. Nästa gång tycker jag emellertid att Skolverket/UKÄ ska titta på hela högskoleutbildningen och inte jämföra äpplen med päron.

Slutligen skriver Hassler om skolekonomi. Vi har i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” tittat på vilka skolkostnader kommunerna faktiskt har. Det har märkligt nog ingen gjort tidigare. Svart på vitt kan vi belägga att friskolornas elever får minst 11 000 kronor mindre per elev och år – en skillnad som inte går att förklara med kommunernas bredare uppdrag. Det är fakta.

Att friskolorna trots detta levererar en bättre utbildning och dessutom har i genomsnitt 3,4 procent i rörelsemarginal (ingen jättevinst således) är ett underbetyg inte för friskolesystemet utan för de kommunala skolornas politiskt tillsatta huvudmän.

Istället för att peka finger åt friskolor borde Sven Hassler, som sitter i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad, ta sitt eget ansvar som skolhuvudman. Hur kommer det sig till exempel att det i kommunala Frödingskolan är över 30 procent av eleverna som går ut årskurs nio utan behörighet till gymnasiet?

Vem bär det politiska ansvaret för att så många av dessa elever döms till permanent utanförskap? Ja, inte kan Hassler skylla på friskolorna. Så mycket är säkert. Det är också fakta.

Ulla Hamilton

Vd på Friskolornas riksförbund

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Debatt #Replik #Fakta #är #att #friskolor #stärker #elevers #kunskap

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top