Efter kylan: Fler fritidshus drabbas av skador – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Efter kylan: Fler fritidshus drabbas av skador – Latest International Breaking News Today

Decemberkylan och isdygnen med flera köldrekord i januari märks av på antalet frys- och vattenskador i villor och fritidshus, enligt försäkringsbolaget Folksams siffror. Jämfört med motsvarande period i fjol syns en ökning på 66 procent under vinterns första månader.

För vattenskador i villor skedde en ökning på 96 procent, till följd av den ihållande kylan. Antalet försäkringsärenden för vattenskador i fritidshus ökade däremot bara med tio procent, men detta kommer troligtvis att stiga framåt våren när fler återvänder till sina fritidshus och ska värma upp dem inför säsongen.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Efter #kylan #Fler #fritidshus #drabbas #skador

See also  World Health Organization silent over Hamas’ use of Gaza hospital as terror HQ - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top