”Erbjud bankkunder möjlighet att hindra överföringar” – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

”Erbjud bankkunder möjlighet att hindra överföringar” – Latest International Breaking News Today

Efter ett reportage i SVT:s ”Uppdrag granskning” har statsministern nu kallat till sig företrädare för bankerna till ett möte om vad de kan göra för att förhindra telefonbedrägerier. Det är en yrvaken reaktion från regeringens sida. Den publicerade nyligen en 45-sidig nationell strategi mot organiserad brottslighet, i vilken frågan om telefonbedrägerierna inte nämns med ett ord. Nu måste parterna verkligen ta fasta på möjligheterna att snabbt sätta stopp för denna typ av brottslighet.

Enligt penningtvättslagen får bankerna inte tillåta transaktioner om de saknar tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt. Den höga förekomsten av bedrägerier som följs av penningtvätt visar att bankerna inte uppfyller lagens krav. Men det har hittills varken Finansinspektionen eller regeringen brytt sig om!

Som jag tidigare visat i en insändare i DN skulle bankerna kunna göra mer. De bör vägra de ”målvakter” som bedragarna använder för att slussa pengarna vidare möjlighet att inneha transaktionskonton med fulla befogenheter. I Danmark kan bankerna begränsa sådana personers konton så att de bara kan tillföras bidrag från myndigheter och lön från arbetsgivare. För att hindra en avslöjad målvakt möjlighet att fortsätta genom att öppna konto i en annan bank, bör bankerna få rätt att informera andra banker om att man har begränsat en persons konto.

Bankerna behöver också bli bättre på att i samverkan följa vart pengarna tar vägen så att polis och åklagare kan lagföra både målvakterna och bedragarna. Detta förutsätter dock att sekretessreglerna ändras så att bankerna kan samarbeta i nödvändig utsträckning.

See also  Barnens mardröm i Rafah: Hunger, köld och smärta - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

En viktig förebyggande åtgärd, som inte nämndes i min första insändare, är att bankerna skulle kunna erbjuda kunder möjlighet att välja en säker servicenivå som hindrar överföringar från deras konton till konton i utlandet och som helt stoppar utbetalningar över en viss av kunden vald nivå. För att hindra att en bedragare (som lurat till sig en personens bank-id) snabbt ändrar dessa inställningar är det viktigt att sådana ändringar bara kan ske med ett antal dygns fördröjning och först efter en tvåstegsclearing.

Mer om insändare: Så skriver du på insändare och svar

Fler insändare: dn.se/insandare

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Erbjud #bankkunder #möjlighet #att #hindra #överföringar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top