FN-rapport: Israel begår folkmord i Gaza – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

FN-rapport: Israel begår folkmord i Gaza – Latest International Breaking News Today

Det finns rimliga skäl att fastställa att Israel begått handlingar som kan definieras som folkmord i Gaza och att det också finns tecken på etnisk rensning.

Det skriver Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska territorierna, i en rapport.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#FNrapport #Israel #begår #folkmord #Gaza

See also  Kansas City Chief fans toxicology report released to local police - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top