Forskare: Kollaps av Golfströmmen (AMOC) långt fram i tiden – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Forskare: Kollaps av Golfströmmen (AMOC) långt fram i tiden – Latest International Breaking News Today

Golfströmmen ingår i ett system med havsströmmar som kallas AMOC, Atlantic meridional overturning circulation. Det transporterar värme, salt och näringsämnen genom världshaven och reglerar klimatet både regionalt och globalt.

De senaste åren har en rad studier varnat för att AMOC håller på att kollapsa, senast en dansk studie i somras som menade att Golfströmmen kan nå en så kallad tippningspunkt redan år 2050.

En ny, omfattande modellstudie publicerad i Science Advances har nu identifierat en tippningspunkt då AMOC kollapsar och kallar detta ”dåliga nyheter för klimatsystemet och mänskligheten”.

En orsak till en framtida kollaps är att Grönlandsglaciärerna och det arktiska istäcket smälter snabbare än förväntat.

Senast AMOC stannade av var för 10 000 år sedan. Men när systemet av havsströmmar återigen skulle kunna kollapsa råder det delade meningar om.

AMOC, Atlantic meridional overturning circulation, transporterar värme, salt och näringsämnen genom världshaven.

Illustration: Science Photo Library

Léon Chafik, oceanograf och klimatforskare vid Stockholms universitet, har läst studien.

Vad är det nya med denna studie jämfört med tidigare studier som varnat för en kollaps av AMOC?

– Tidigare har en kollaps av golfströmmen mest varit ett teoretiskt koncept. Det här är första gången man visar att det kan ske i en klimatmodell. Här förklarar forskarna också tippningspunkten med fysik. Den studie som kom i somras från en dansk forskargrupp hade inga fysikaliska förklaringar och använde sig av en indirekt mätning av AMOC.

– Vad de gör i den här klimatmodellen är att de tillför sötvatten liknande det från smältande glaciärer och istäcken linjärt år för år. Sedan kör de modellen i omkring två tusen år och analyserar vad som händer med klimatet. Vi ska dock komma ihåg att de mängder sötvatten som de tillför havet är är orimligt stora.

Léon Chafik, oceanograf och klimatforskare vid Stockholms universitet.

Foto: Privat

Finns det något i denna studie som talar för en kollaps under vårt århundrade?

– Absolut inte. I katastroffilmen ”Day after tomorrow” sker saker och ting på några dagar, men det här är processer som tar flera hundra till flera tusen år. I den här modellen inträffar en tippningspunkt då golfströmmen kollapsar efter 1750 år. Under de följande 100 åren sjunker då temperaturen i Europa med 10 till 20 grader. Skandinavien och de brittiska öarna hör till de regioner som skulle drabbas värst, eftersom de ligger i Golfströmmens bana.

– Men om man förlitar sig på de klimatmodeller som gjorts hittills, och på den senaste IPCC-rapporten, sker ingen kollaps före 2100. Vissa menar att det redan har skett en försvagning, men det har ifrågasatts. Om man förlitar sig på de faktiska mätningar som görs i Atlanten syns hittills ingen långsiktig försvagning.

– Utifrån vad vi vet i dag skulle jag säga att en kollaps av AMOC ligger väldigt långt fram i tiden. Vi ska absolut hålla koll på hur Golfströmmen mår, men i dag är havsnivåhöjning och extrema väderhändelser mycket mer akuta problem.

Scen ur filmen ”Day after tomorrow” (2004), som handlar om en klimatkatastrof efter att AMOC har kollapsat.

Foto: Mary Evans Picture/TT

När och om vi väl vet säkert att kollapsen av Golfströmmen är nära förestående, kommer det då vara för sent att göra något åt det?

– Något som de här forskarna föreslår är att mätningar av sötvattentransporten i södra Atlanten kan användas som en indikator på Golfströmmens tippningspunkt. Det är ett fysikaliskt grundat mått som först och främst måste mätas direkt med havsobservationer, men om det kan användas som ett tidigt tecken på en tippningspunkt i verkligheten är väldigt svårt att säga. Andra AMOC-mätningar i Nordatlanten måste också visa en sammanhängande bild.

– Men hur lång tid som då återstår före en kollaps, och om processen skulle kunna vändas, vet vi inte i dag. Att skydda samhället mot en AMOC-kollaps skulle vara väldigt svårt.

Läs mer: Tippningspunkter det största hot mänskligheten har mött

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Forskare #Kollaps #Golfströmmen #AMOC #långt #fram #tiden

See also  Arvika Nyheter - Insändare: Uppmaningen till kommunen: Köp Gula Villan för en krona! - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top