Fosfin: En giftig gas med svag lukt av vitlök – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Fosfin: En giftig gas med svag lukt av vitlök – Latest International Breaking News Today

Vad är fosfin?

– Fosfin, även kallat för fosforväte, är ett mycket giftigt ämne med den kemiska formeln PH3. I rumstemperatur är ämnet en färglös gas med en svag doft av vitlök (rutten fisk, enligt andra). Luktgränsen ligger dock på en högre nivå än vid vilken skador kan uppstå. Därutöver är fosfin ett mycket brandfarligt ämne, som kan antändas spontant i luft. När gasen brinner bildas fosforsyra.

Vad används fosfin till?

– Fosfin används främst som bekämpningsmedel – exempelvis i förråd, containrar och siloanläggningar – mot insekter, men då som det grön-gula ämnet aluminiumfosfid. Det är först när aluminiumfosfid kommer i kontakt med vatten, som det omvandlas till det aktiva ämnet tillika gasen fosfin.

Vilka är symtomen på förgiftning?

– Fosfin verkar genom att det hämmar cellandningen. Det vill säga cellernas förmåga att använda syre. De organ som främst påverkas är alltså de som är mest syrekrävande, som hjärna, hjärta, lever och njurar. De främsta symtomen är, som vid många andra typer av förgiftningar: svettningar, illamående, kräkningar, yrsel, huvudvärk och hosta. Den drabbade riskerar både svår lungskada och svår hjärtpåverkan samt kramper, medvetslöshet, lever och njurpåverkan. Symtomen kan komma flera timmar efter en eventuell exponering.

Hur vanligt är det med fosfinförgiftningar?

– Förgiftningsolyckor med fosfin är ovanligt, men förekommer. Enligt tidskriften Sjömannen inträffade en olycka i februari 2020 på det Bahamasflaggade fartyget Fri Dolphin som var lastat med majs och var på väg från Sables-d´Ólonne i Frankrike till Hull i Storbritannien. Olyckan inträffade i Biscayabukten då fyra personer av totalt sju drabbades av förgiftning. En person avled ombord på fartyget, medan de övriga tre transporterades till sjukhus. Den preliminära utredningen pekade på aluminiumfosfid som hade omvandlats till fosfin som orsak.

See also  ”Vrid om armarna på ansvariga för lidandet i Gaza” - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Läs mer:

Åklagaren bekräftar: Familjen i Söderhamn förgiftades av fosfin

Vän till familjen i Söderhamn: De bara kräktes och kräktes

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Fosfin #giftig #gas #med #svag #lukt #vitlök

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top