Arvika Nyheter – Glädje bland lokala politiker: ”En styrka när vi sluter upp” – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Arvika Nyheter – Glädje bland lokala politiker: ”En styrka när vi sluter upp” – Latest International Breaking News Today

På onsdag morgon kom beskedet att den politiska majoriteten i Region Värmland drar tillbaka sitt förslag att dra ner på akutsjukvården vid Arvika sjukhus. Beslutet har väckt glädje på många håll och hos alla de som engagerade sig i motståndet mot förslaget, däribland lokala politiska företrädare.

– Det är ett tufft läge, regionerna får inte det stöd de behöver från regeringen, då är jag ytterst tacksam att Region Värmland lyssnat på oss västvärmlänningar och bestämt att säga nej till förslaget. Jag är lättad i dag, säger kommunalrådet i Arvika, Peter Söderström (S) och fortsätter:

– Jag hoppas att det som sker nu skickar signaler till regeringen, att de behöver stötta regionerna mer.

Hur stor betydelse tror du att de massiva protesterna från hela samhället i Arvika och övriga Västvärmland haft för beslutet?

– Det tror jag har påverkat mycket, tillsammans med de frågor som kommit upp. Det är en styrka när vi i västra Värmland sluter upp kring sjukhuset.

I samverkan

Region Värmland ska nu gå vidare och ta fram andra förslag på besparingar för att komma tillrätta med underskottet. Det arbetet har man sagt ska genomföras i samverkan med medarbetare på de tre sjukhusen i Värmland. Något som Peter Söderström tycker är positivt.

– Det finns mycket kunskap bland medarbetarna som man kan använda.

Det behövs en kombination av ökat stöd från regeringen och att Region Värmland jobbar vidare med den egna strukturen menar han.

Kristina Bengtsson Nilsson (M) oppositionsråd i Arvika.
Kristina Bengtsson Nilsson (M) oppositionsråd i Arvika. Foto: Jonas Klint

Kristina Bengtsson Nilsson (M) oppositionsråd i Arvika är också nöjd efter onsdagens beslut.

See also  Putin's 'evil' takes centre-stage at Munich talks - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

– Jamen, det värmer i hjärtat.

Hon ser det som ett resultat av de omfattande protester som förslaget mött.

– Det är tack vare att alla vi i västra Värmland gått ut i protest, ingen tvekan. Den enorma uppslutning vi hade vid manifestationen. Det var fantastiskt. Jag skulle vilja ge en eloge till alla som ställt upp och gått man ur huse.

Vad tror du om fortsättningen?

– Trots allt går Region Värmland en miljard back. Det går inte att ta med osthyvel, det behövs en kraftfullare omorganisation. Men med tanke på beredskapsfrågan behöver vi tre akutsjukhus, vi kan inte centralisera allt till Karlstad. Man behöver se över, vad vi behöver ha tillgängligt ofta, som akutvården, och vad kan vi centralisera som inte påverkar vardagen på samma sätt.

Även hon tycker att det är bra att Region Värmland aviserat att nya besparingar ska arbetas fram i samverkan med personal.

– Det är också jätteviktigt. De vet hur det ser ut varje dag.

Hanna Andersson, kommunalråd i Eda.
Hanna Andersson, kommunalråd i Eda. Foto: Ingen Byline

Hanna Andersson (M) kommunalråd i Eda kommun om beslutet:

– Det är i grunden glädjande, men jag tycker att det är en märklig historia hur man skött det från början. Traditionellt tar man in underlag innan man kommer med förslag och kallar till presskonferens. Man hade kunnat undvika den här oron om man gjort sitt jobb från början. Men det är ändå positivt att man landat i att det inte var ett väl underbyggt beslut.

Hon säger sig också vara oerhört imponerad av den enade front som man visade i västra Värmland hela vägen från medborgare och näringsliv till den lokala politiken.

See also  Spionerade åt Kuba i 40 år – döms - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

– Det är något man kommer att ta med sig i sitt minne.

Även kommunalrådet i Årjäng Stefan Moberg( KD) hade anslutit sig till motståndet mot förslaget att dra ner på akutsjukvården i Arvika.

En kommentar till onsdagens beslut att inte gå vidare med det?

– Egentligen bara att vi är tacksamma att man dragit tillbaks det. Att man fortsätter att utreda och gör rätt från början. Förslaget var ju inte utrett och klart, det fanns en massa frågetecken. Vi förstår också att pengar måste sparas, men det måste finnas ett ordentligt underlag. Det har gått för fort, vi är jättetacksamma att vi får se andra lösningar.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Arvika #Nyheter #Glädje #bland #lokala #politiker #styrka #när #sluter #upp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top