Göteborgs särskilt utsatta stadsdelar borta om sex år – utom en – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Göteborgs särskilt utsatta stadsdelar borta om sex år – utom en – Latest International Breaking News Today

Härom dagen fick politikerna i Göteborgs allmännyttas moderbolag AB Framtiden – ägare till 75 000 lägenheter – ta del av lägesbilden över hur det går med det som kallas ”strategi för utvecklingsområden”.

Vd:n Terje Johansson kunde peka på att utvecklingen på flera sätt går åt rätt håll. Samtidigt har kraven från politiken varit höga, för detta för Sveriges storstäder unikt omfattande projekt.

11 miljarder kronor har öronmärkts och under Allianspartiernas styre förra mandatperioden var det uttalade målet att samtliga då sex stycken så kallade särskilt utsatta områden – utifrån polisens omtalade lista – skulle vara borta redan år 2025.

När det rödgröna styret tillträdde för ett drygt år sedan drev de igenom en förlängd tidsplan, till år 2030.

Biskopsgården på Hisingen – här finns nu omfattande planer på om- och nybyggnationer för att skapa det man kallar en trädgårdsstad.

Foto: Göteborgs stad

Lägesbilden säger alltså att det fortsatt går år rätt håll. Räknat utifrån den lista som polisen publicerade i december bor i dag hälften så många, 41 000 personer, i ett ”särskilt utsatt” område jämfört med för fyra år sedan. Biskopsgården hade nu nedgraderats till ”riskområde”.

I AB Framtidens nya bedömning över förutsättningarna att strykas som ”särskilt utsatt” senast om sex år, 2030, finns nu alltså enbart Hammarkullen i nordost kvar med färgkoden röd, ”svåra förutsättningar”. Särskilt pekar man på situationen längs en gata där, och på torget.

Övriga fem: Bergsjön, Biskopsgården, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered/Frölunda torg, är markerade som gröna, ”goda förutsättningar”.

– Vi ska vara ödmjuka, men det här med ett tydligt mål och uppföljning har verkligen lönat sig, vi ser en förflyttning åt rätt håll, säger allmännyttans vd Terje Johansson.

3,5 av de 11 miljarderna går till vad som kallas superförvaltning: Bättre belysning, tryggare källare, bytta lås, ambitiös städning, bort med klotter med mera. Resten av budgeten är tänkt för renoveringar och inte minst nyproduktion.

Bild 1 av 2

Foto: Tomas Ohlsson

Bild 2 av 2

Foto: Sofia Sabel

Men där har marknadsläget tvingat fram en broms. där minskade fastighetsvärden och låg efterfrågan på bostadsrätter är de främsta förklaringarna.

AB Framtidens budget för 2023 låg på en vinst på 424 miljoner, men landar på ett underskott på 110 miljoner, och även om kommunen har mycket stora tillgångar ökade de kommunala bolagens låneskuld i fjol från 42 till 47 miljarder.

– Som för alla andra i fastighetsbranschen är ekonomin mer ansträngd nu. Men kostnaden för det här projektet följer planen väl och utvecklingen överträffar våra förväntningar. Nu förbereder vi oss med planer för kommande nyproduktion, vi kommer inte att missa nästa tåg, säger Terje Johansson.

Forsknings- och utvecklingschefen Lars Bankvall är ansvarig för lägesbilden. Även om mycket går åt rätt håll riktar han ljuset på skolresultaten, som i en färsk rapport visar att det fortsatt är väldigt många elever i vissa utsatta stadsdelar som inte fått betyg nog för gymnasiebehörighet.

”Frågan är extra viktig eftersom ungdomar som inte klarar skolan löper större risk att hamna i kriminella miljöer.”, skriver man i lägesrapporten.

– Bristande skolresultat bedömer vi försvårar utvecklingen kraftigt rent allmänt i vissa områden. Där finns en oro och då vill vi tala öppet om det, säger Bankvall.

Projektet i Göteborg har en forskningsbudget på tio miljoner där Chalmers, Göteborgs universitet, Malmö universitet och institutet Rise bedriver sex olika följestudier.

– Även om har vi haft statsminister Ulf Kristersson här på ett informellt besök, så ska jag väl inte säga att det här arbetet är överexponerat, säger vd Terje Johansson.

Fakta.Så tas lägesbilden fram

Bedömningarna i Göteborgs allmännyttas moderbolag AB Framtiden baseras på utvecklingen av hyresgästernas upplevelse av områdena,

socioekonomisk utveckling, hur genomförandet av beslutade insatser går och på dialogmöten med ansvariga dotterbolag.

Vidare tar

bedömningarna också hänsyn till polisens uppdaterade lägesbild över utsatta områden 2023.

Källa: AB Framtiden

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Göteborgs #särskilt #utsatta #stadsdelar #borta #sex #år #utom

See also  Adele tells Taylor Swift haters to 'get a f---ing life,' adds that she's made football 'more enjoyable' - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top