HD utreder lärare som kommenterade elevs bröst – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

HD utreder lärare som kommenterade elevs bröst – Latest International Breaking News Today

Eleverna rörde sig fritt i klassrummet under en lektion på skolan i västra Sverige en fredagseftermiddag i mars 2022. En 15-årig flicka testade sin klasskamrats tyngdlyftarbälte, spände det runt midjan.

”Oj, vilka stora bröst du fick nu”, sade läraren, en 60-årig man, till henne.

Läraren anmäldes och dömdes till sexuellt ofredande i både tingsrätten och hovrätten. Han dömdes till 30 dagsböter och att betala 5 000 kronor i skadestånd till eleven.

Läraren nekar till brott. Han erkänner att han sagt kommentaren till eleven men säger att det inte var i sexuell mening. Försvarsadvokat Johanna Wennberg menar att hennes klient hade arbetat under hård press; han hade bland annat varit korttidssjukskriven flera gånger.

– När han går mot eleverna vänder sig plötsligt målsäganden om och drar åt ett brottarbälte runt midjan så att hennes bröstkorg åker upp. I det ögonblicket uttalar min klient ”oj vilken stora bröst du fick nu” eller dylikt. Min klient kände direkt att det blev fel och han bad omedelbart målsäganden om ursäkt.

Nu ska fallet tas upp i Högsta domstolen, vars bedömning kan komma att avgöra när ett uttalande kan dömas till sexuellt ofredande.

– Domen från HD kommer att bli vägledande för underinstanserna och kommer förhoppningsvis att innebära en mer enhetlig rättstillämpning. Ett klargörande kring bedömningsgrunder ifråga om uttalanden medför också en ökad rättssäkerhet, säger Johanna Wennberg.

Försvarsadvokat Johanna Wennberg.

Foto: Josefin Blid/Advokaterna i väst

Hon menar att det behövs ett förtydligande av lagen.

– Utifrån omständigheterna i det aktuella ärendet menar vi att uttalandet inte utgör sexuellt ofredande då det saknas uppsåt och uttalandet inte var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.

Uttalanden kan sägas på många olika sätt, påpekar Johanna Wennberg, och betonar att sammanhang, värdeladdade ord och tonläge kan påverka hur ett yttrande framförs.

– Utifrån detta hade det varit intressant att få HD:s perspektiv på vilka faktorer som spelar roll i bedömningen.

Förhandlingarna i Högsta domstolen inleds i juni.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#utreder #lärare #som #kommenterade #elevs #bröst

See also  Ukraine must give up territory to end Russian invasion – POLITICO - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top