Israel begår folkmord – FN-rapport fastslår – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Israel begår folkmord – FN-rapport fastslår – Latest International Breaking News Today

Det finns rimliga skäl att fastställa att Israel begått handlingar som kan definieras som folkmord i Gaza och att det också finns tecken på etnisk rensning.
Det skriver Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska territorierna, i en rapport.

Francesca Albanese sade att det finns tydliga indikationer på att Israel har brutit mot tre av de fem lagar som listas under FN:s folkmordskonvention.

“Den överväldigande karaktären och omfattningen av Israels angrepp på Gaza och de destruktiva livsförhållanden som det har tillfogat avslöjar en avsikt att fysiskt förstöra palestinier som grupp”, skriver hon i rapporten.

Israel reagerade omedelbart på rapporten och landets diplomatiska beskickning i Genève sade i ett uttalande att man “fullständigt avvisar rapporten” och kritiserade Albaneses “upprörande anklagelser”.

USA kommenterade också rapporten och talespersoner i Washington sade till AFP att man “inte har några skäl att tro att Israel begått folkmordshandlingar i Gaza”.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Israel #begår #folkmord #FNrapport #fastslår

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top