Karin Bojs: Även på istiden fanns olika kulturarv – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Karin Bojs: Även på istiden fanns olika kulturarv – Latest International Breaking News Today

”Om kriget var på väg och du fick rädda ett enda föremål ur det svenska kulturarvet, vilket skulle du välja?”

Jag ställde frågan till vänner och bekanta och fick en rad svar: Tavlor, särskilt av Carl Larsson, men också av Carl Wilhemson och Nils von Dardel, Vädersoltavlan i Storkyrkan med dess halofenomen … Runstenar, i synnerhet Rökstenen i Östergötland, dräkter från Skansen, guldkragar och vikingaföremål från Historiska museet …

Även ChatGPT 4 konsulterades och där föreslogs bland annat vetenskapshistoriska föremål såsom Carl von Linnés herbarium och astronomiska instrument från Uppsala observatorium.

Min fråga var föranledd av att jag skulle leda en paneldiskussion om Ukraina, där utmaningen att rädda kulturarvet är konkret och akut. Under krigets första dagar följde jag med bävan rapporterna av Fedir Androshchuk, i många år verksam i Sverige men nu chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev, när han ledde arbetet med att packa och evakuera de viktigaste föremålen.

I vår paneldiskussion berättade Oksana Poviakel, chef över Ukrainas motsvarighet till Skansen, hur historiska träbyggnader nu brandskyddas med sprinklers mot bomberna och hur personalen sätter upp portabla skyddsrum för besökare för att kunna hålla öppet. Arkeologiska utgrävningar – inte minst av den högtstående bondekulturen Trypillia – fortsätter trots kriget och har hög prioritet.

En svensk paneldeltagare berättade att anställda på våra museer tidigare har satt en ära i att inte välja mellan sina föremål. ”Alla saker i våra samlingar är minsann lika viktiga …” Kriget i Ukraina har ändrat den synen. Det har blivit uppenbart att lägen kan komma där vi måste prioritera vad som ska räddas för framtiden.

See also  Problem i trafiken efter nedfallna träd på väg 512 - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Föremål som vår tids arkeologer hittar är inte resultat av några medvetna prioriteringar av forntidens människor. Urvalet beror på slumpen och är kraftigt vinklat till förmån för beständiga material som kan uthärda tidens tand (till skillnad från mer förgängliga material såsom textil, fibrer och trä).

Bland det som har bevarats finns ofta smycken, tillverkade av beständiga material för att hålla i generationer.

Flera av de allra äldsta beläggen för mänsklig kultur består just av smycken. I Sydafrika och Mellanöstern har hittats smycken i form av genomborrade snäckor som dateras till mellan 140 000 och 70 000 år. I Europa förekommer smycken från ungefär 43 000 år tillbaka.

Nyligen publicerade Nature Human Behaviour en intressant studie ledd av arkeologen Francesco d’Errico i Bordeaux. Han och hans medarbetare har analyserat och klassificerat smycken tillhörande kulturen gravettien.

Gravettierna dominerade i Europa under istiden för mellan 34 000 och 2 000 år sedan. De verkar ha kommit in i Europa via bergen i Kaukasus och sedan vandrat från nuvarande Ryssland och Ukraina.

Nya dna-resultat tyder på att gravettierna blev mer och mer uppblandade med den kultur som redan levde i Europa, aurignacienerna, ju längre västerut de rörde sig.

Francesco d’Errico och hans medarbetare menar att gravettierna kan delas upp i nio kulturella undergrupper, baserade på hur deras smycken såg ut.

Forskarna har hittat hundratals varianter av pärlor av en mängd olika material: elfenben från mammut, snäckor från både Atlanten, Medelhavet och insjöar, stenar inklusive turmalin och bärnsten … Gravettierna tillverkade också smycken av ben, horn och tänder från bland annat björn, räv, hyena, älg, häst, kanin, hjort, bison, guldbraxen och människa.

See also  Bolí Vás hlava, když ležíte? Tohle se vám vaše tělo snaží říct! - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Delvis sammanfaller de olika undergrupperna av smyckeanvändare med vilka som bodde nära varandra och vilka som var genetiskt nära släkt. Men inte helt – forskarna ser också skillnader i smyckestil som varken kan förklaras med geografiskt avstånd, släktskap eller tidsperiod.

Det är helt enkelt kultur – exempel på de olika gravettiengruppernas kulturarv.

Läs mer:

Stora skador på kulturvärden i Odessa-attacken

Karin Bojs: Vi kom vi överlevde, vi hade smycken runt halsen

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Karin #Bojs #Även #på #istiden #fanns #olika #kulturarv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top