tech2blog

tech2blog

Akut brist på rent vatten i Gaza – sjukdomar sprids snabbare än väntat | Latest International Breaking News

tech2blog

Över 70 000 fall av akuta luftvägsinfektioner och 44 000 fall av diarré har registrerats i Gaza, enligt Richard Peeperkorn, WHO:s representant för Västbanken och Gaza. Samtidigt tros den verkliga siffran vara ännu högre, då många inte har möjlighet att uppsöka vård.

Den största anledningen till den sanitära katastrofen är bristen på rent vatten, enligt Världshälsoorganisationen. Men även andra samhällsfunktioner som kollapsat bidrar till den ökade spridningen av sjukdomar. Till exempel har sophämtning i Gaza helt upphört, vilket gör att insekter och råttor som kan bära på sjukdomar frodas.

Enligt Julianna Westerblom, senior rådgivare inom vatten, sanitet och hygien på Röda korset, kan en stor del av problemen härledas till den senaste tidens totala brist på el och bränsle.

– Både avloppsstationer och avsaltningsanläggningar för dricksvatten behöver bränsle för att fungera. Nu rinner avloppsvattnet längs gatorna.

När det inte finns något rent vatten har människor inget annat val än att dricka och laga mat med vatten som kan vara smutsigt, säger hon.

– Det leder till tarmsjukdomar, kolera, diarré, bakteriesjukdomen dysenteri, uttorkning med mera. Man har även sett akuta luftvägsinfektioner och vattkoppor, och utan vatten och tvål blir även hudsjukdomar som skabb och löss extremt vanligt.

Brist på rent vatten riskerar innebära att människor använder kontaminerat vatten för att laga mat.

Foto: Mahmud Hams/AFP

WHO menar att situationen riskerar att förvärras ytterligare när vintern kommer. Enligt Julianna Westerblom är det något man vet av erfarenhet från andra kriser, som i Ukraina.

– Regn och kyla innebär större risk för sjukdomar. Stora regnmängder innebär också risk för översvämmade kanaler och ledningar, vilket gör att avloppsvatten och annat vatten fortsätter blandas, säger Julianna Westerblom.

På fredagen meddelade israeliska företrädare att man kommer tillåta två tankbilar med bränsle att köra in i Gaza varje dag – något man tidigare inte velat eftersom man hävdat att det finns en risk att det hamnar i händerna hos Hamas.

Syftet är att stödja vatten- och avloppsinfrastruktur och förhindra den snabba spridningen av sjukdomar. Frågan är hur långt två tankbilar per dag räcker i Gaza, där i stort sett all infrastruktur ligger nere på grund av bränslebrist.

– Allt drivs av bränsle, inte bara vatten- och avloppsstationer. Försörjning av el till boende, fordon, hälso- och sjukvårdsinrättningar. Det är svårt att se att två tankar per dag skulle räcka. Det kommer inte att räcka långt alls, säger Julianna Westerblom.

#Akut #brist #på #rent #vatten #Gaza #sjukdomar #sprids #snabbare #än #väntat, | Latest International Breaking News

Leave a Comment