tech2blog

tech2blog

Biståndsminister Johan Forssell: Behövs fler öppna vägar in i Gaza | Latest International Breaking News

tech2blog

Ett femtiotal länder medverkade på mötet, som skedde på initiativ av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Sveriges biståndsminister Johan Forssell, som var där som representant för Sverige, sammanfattar två huvudpunkter i mötet: Att mobilisera ytterligare ekonomiska resurser, och att få till fler införselsvägar för humanitär hjälp in i Gaza.

– Det lilla som kommer in i dag är inte tillräckligt, och det finns bara finns en införselväg i dag. Vi behöver fler sådana, ett utökat humanitärt tillträde.

Israel kontrollerar i dag gränserna kring Gaza. Den enda övergången där förnödenheter kan föras över gränsen är via Rafah-övergången från Egypten, i södra Gazaremsan.

– Det ligger i allas vårt intresse att hjälpen inte hamnar i händerna hos Hamas. Därför kontrolleras det noga, och det välkomnar vi. Men samtidigt tycker vi att man borde kunna öppna fler vägar in i Gaza. Det är något vi driver på för.

I dag rullar alla lastbilar med förnödenheter som tillåts in i Gaza via Rafah-övergången från Egypten.

Foto: AFP

En lösning som de medverkande länderna diskuterade är att upprätta en maritim väg in i Gaza via Medelhavet, säger Johan Forssell. Några beslut i frågan fattades dock inte. Det är inte heller klart hur Israel skulle ställa sig till en sådan lösning – landet medverkade inte på konferensen.

Den 2 november presenterade regeringen ett stödpaket till civila i Gaza på 150 miljoner kronor. Därtill har biståndsmyndigheten Sida fattat beslut om stöd på 60 miljoner. Johan Forssell säger att han inte utesluter att det blir nya stödpaket från Sverige sida.

– Vi följer utvecklingen noga och står redo för att fatta beslut med kort varsel om det behövs. Vi är väldigt måna om att hjälpa många kvinnor och barn i Gaza att överleva vardagen. Israel har fullt legitim rätt att försvara sig, men de här barnen har inte startat kriget.

Över 500 svenska medborgare eller personer med svenskt uppehållstillstånd har hört av sig till UD och bett om hjälp att lämna Gaza. Hur man ska få ut utländska medborgare på ett säkert sätt var dock inget som diskuterades på mötet, säger Johan Forssell.

– Det jag kan säga är att det pågår ett väldigt intensivt diplomatiskt arbete, men det är väldigt svårt att operera med tanke på striderna som nu är. Vi gör allt vi kan för att svenska medborgare ska kunna lämna Gaza.

#Biståndsminister #Johan #Forssell #Behövs #fler #öppna #vägar #Gaza, | Latest International Breaking News

Leave a Comment