tech2blog

tech2blog

DN Direkt – 150 i kärleksmanifestation till stöd för Malmös judar | Latest International Breaking News

tech2blog

Kraftigt förlängd föräldraförsäkring är KD:s nya grepp i familjepolitiken. Barnomsorgspengen går i graven.

– Vi ändrar verktygen för att nå målet, säger KD-ledaren Ebba Busch.

Partistyrelsens program innehåller 88 punkter och många av förslagen går ut på att föräldrar ska kunna vara hemma längre med sina barn. För att frigöra resurser till detta vill KD bland annat att maxtaxan i barnomsorgen ska höjas. Flerbarnstillägget ska vara kvar, men justeras, däremot försvinner barnomsorgspengen – efterföljaren till vårdnadsbidraget. I stället vill KD förlänga föräldraförsäkringen med sex månader, från dagens 13 månader.

Men det finns kritiska röster mot att kostnaden för att förlänga föräldraförsäkringen blir hög – 15 miljarder kronor, brutto, om det utnyttjas fullt ut.

Flera av förslagen går tvärs emot regeringens arbetslinje och oron för att kvinnor, särskilt med invandrarbakgrund, inte kommer ut på arbetsmarknaden.

#Direkt #kärleksmanifestation #stöd #för #Malmös #judar, | Latest International Breaking News

Leave a Comment