tech2blog

tech2blog

DN Direkt – Dyrare att leva nästa år – men vissa lättnader | Latest International Breaking News

tech2blog

Det blir dyrare att leva även nästa år, enligt Konsumentverkets prognos för hushållens kostnader.

Ökningarna är dock inte lika stora som under 2023.

Nästa år väntas hushållen fortsätta brottas med höga räntor på bolån och dyrare hyror, men för vissa utgiftsposter syns lättnader.

Det gäller framför allt elräkningen som – såvida det inte blir en extremt kall vinter eller något annat oförutsett händer inom elförsörjningen – blir 30 procent billigare under 2024 jämfört med i år, enligt Konsumentverkets beräkningar.

Avgifter för vatten och avlopp liksom matpriserna väntas dock fortsätta stiga, med 15 respektive 8 procent.

“Högre tillverknings- och transportkostnader ligger kvar och driver upp matpriserna”, säger Kristina Difs, handläggare på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Det blir även 30 procent dyrare att handla kläder och skor, men det beror mer på att innehållet i basgarderoben har ändrats snarare än att priserna har stigit, skriver verket.

Två av hushållens största utgiftsposter, boende och resor, ingår inte i kalkylen. Det beror på att de varierar kraftigt från hushåll till hushåll och därför är svåra att beräkna.

“Dessa kostnader måste du själv lägga till när du gör en budget eller när du gör en kalkyl över ett hushålls alla kostnader”, säger Kristina Difs.

TT

#Direkt #Dyrare #att #leva #nästa #år #men #vissa #lättnader, | Latest International Breaking News

Leave a Comment