tech2blog

tech2blog

DN Direkt – Inflationen kvar på 6,5 procent | Latest International Breaking News

tech2blog

Inflationstakten landade i oktober på 6,5 procent, samma som de 6,5 procent från månaden före, enligt måttet KPI, konsumentprisindex. Snittprognosen var 6,7 procent.

– Den oförändrade inflationstakten kan till stor del förklaras av att sjunkande elpriser inte bidrar lika mycket som tidigare, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Takten enligt KPIF var 4,2 procent i oktober. KPIF, där ändrade räntesatser för bolån inte ingår, väger tyngst för Riksbanken när dess direktion sätter styrräntan. KPIF var 4 procent i september.

#Direkt #Inflationen #kvar #på #procent, | Latest International Breaking News

Leave a Comment