tech2blog

tech2blog

”En stad är mer än bara platsen eller gruvan den står på” | Latest International Breaking News

tech2blog

DN DEBATT 29/10.

Det finns ett talesätt som använts i generationer: ”Utan gruvan inget Kiruna”. Och gruvan ger – men som den tar. Det fanns en tid då invånarna var industrins och stadens gemensamma nämnare. Kontraktet har rivits. Nu byggs en ny stad upp, där staten gör malmfälten till en särskild ekonomisk zon, skriver gruvarbetaren Jari Söyrinki.

#stad #är #mer #än #bara #platsen #eller #gruvan #den #står #på, | Latest International Breaking News

Leave a Comment