tech2blog

tech2blog

Försörjningskravet försvårar rekrytering till välfärden | Latest International Breaking News

tech2blog

Följderna av det skärpta försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare kommer att slå hårt mot kommuner och regioner. De riskerar att få det svårt att rekrytera personer till välfärden.

Det menar Anders Henriksson, ordförande för intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner.

#Försörjningskravet #försvårar #rekrytering #välfärden, | Latest International Breaking News

Leave a Comment