tech2blog

tech2blog

”Ge barnhälsovården de resurser som krävs” | Latest International Breaking News

tech2blog

Det pågår just nu en debatt kring det våld som sprider sig i samhället. I denna debatt får vi ofta höra om vikten av förebyggande åtgärder, där barnhälsovården lyfts fram som en viktig aktör.

Det förebyggande arbetet behöver påbörjas redan hos de nyblivna föräldrarna. Samhället behöver satsa på just detta. Politiker har under den senaste tiden framfört barnhälsovårdens betydelse, inte bara för att främja god hälsa, utan även en viktig del av integrationsarbetet med våldsförebyggande åtgärder och insatser så att alla barn får lära sig svenska språket tidigt.

Barnhälsovården är en del av de första viktiga åtgärder som alla föräldrar erbjuds att ta del av. Alla barn från nyföddhetsålder till dess att barnet börjar skolan har rätt till gratis barnhälsovård. Det finns inget krav på att barnet ska gå på barnavårdscentralen (BVC), men ändå väljer 98–99 procent av alla föräldrar att komma med sitt barn till BVC. Emellertid har barnhälsovården haft låg prioritering, framför allt när det kommer till de ekonomiska medlen som tilldelas.

Enligt Socialstyrelsen har barnhälsovården som mål att ”bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö”.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) har sagt: ”Tidiga insatser för barnen gör skillnad för att främja en god hälsa, minska hälsoklyftorna i samhället på sikt och för att säkerställa att varje barn har de kunskaper de behöver i svenska språket för att kunna klara skolan.” Dessutom har flera namnkunniga jurister har framhållit att tidiga insatser är nödvändiga för att undvika att barn hamnar i kriminella miljöer.

Barnhälsovården är med andra ord så mycket mer än att väga, mäta och erbjuda vaccin. Under det senare decenniet har också barnhälsovården utvecklats just i den riktningen. Exempelvis erbjuds båda föräldrarna i familjen enskilda samtal med fokus på psykisk välmående. Samtal kring trots, skärmanvändning, våld i familjen och guidning till samhällets olika aktiviteter är bara några exempel på utvecklingen av innehållet i basprogrammet på BVC.

Trots detta omfattande BVC-uppdrag och därtill att mer och mer har lagts in i uppdragets utformning som obligatoriska moment har de ekonomiska medlen inte ökat, åtminstone inte på långa vägar på den nivå det skulle behöva vara. Som en jämförelse har barnmorskemottagningarna fått höjning av sina ersättningar samt betalt för läkarbesök, medan barnhälsovården bara fått en omfördelning av befintlig peng.

För att ta ett exempel ligger medelvärdet i Region Stockholm för en specialistsjuksköterska som arbetar heltid inom barnhälsovården på cirka 80 barn och uppåt per årskull att ta ansvar för, medan det i den nationella Rikshandboken för barnhälsovård rekommenderas 60 barn per heltid per årskull. Det innebär att de som arbetar inom barnhälsovården i Stockholm får arbeta under utmanande förhållanden. De får mindre tid för varje familj och tvingas att prioritera mellan de olika insatser som behöver göras. Men mest av allt hindrar det utvecklingen av barnhälsovården.

Dessutom har andelen barn under 12 år i Stockholms län som fått en adhd-diagnos ökat mellan 2011 och 2022 hos pojkar med 2,5 procent till 6,7 procent och bland flickor från 0,8 procent till 2 procent, enligt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholms län. Antalet uppföljningar hos 3-, 4- och 5-åringar har ökat markant under de senaste åren på barnavårdscentralerna i Stockholms län på grund av att barnen inte klarar sina utvecklingskontroller.

Vi möter allt fler sköra familjer och behovet av råd och vägledning har ökat markant de senaste fem åren. Föräldraskapet är komplext och utvecklas ständigt allt eftersom samtiden förändras allt ifrån kulturell kontext, moral och värderingar.

Sammanfattningsvis finner vi samhällsutvecklingen mycket oroväckande! Att investera i barnhälsovården är att investera i vår framtid. Genom att satsa på det förebyggande arbetet och stärka föräldraskapet kan barnhälsovården förbättra både barns hälsa och utveckling, men även samhället på kort och lång sikt.

För att vi som arbetar inom barnhälsovården ska kunna bedriva den verksamhet som krävs av föräldrar, politiker och myndigheter behöver medel tillsättas och prioriteras till barnhälsovårdens förebyggande arbete.

Mer om insändare: Så skriver du på insändare och svar

Fler insändare: dn.se/insandare

#barnhälsovården #resurser #som #krävs, | Latest International Breaking News

Leave a Comment