tech2blog

tech2blog

”Layth hade sannolikt levt om han fått följa med förälder” | Latest International Breaking News

tech2blog

På ledarsidan i DN 18/10 kunde man läsa att attacken mot de svenska fotbollsentusiasterna i Bryssel med stor sannolikhet kan kopplas till de desinformationskampanjer kring socialtjänstens arbete och koranbränningarna som riktats mot Sverige under de gångna åren.

Ledarredaktionens kategoriska påstående om ”desinformation” kan jämföras med de fakta som presenterades i DN 15/10, där man kunde läsa om det tragiska ödet för Layth, 14 år. Det var han som för två månader sedan hittades mördad i Upplands-Bro norr om Stockholm.

Layth var omhändertagen enligt LVU (lagen om vård av unga) och socialtjänsten hade hela ansvaret för honom. När hans föräldrar, var och en för sig, flyttade tillbaka till Irak fick Layth inte följa med. Man höll honom kvar i Sverige, men missade uppenbart i både omsorg och att ta ansvar.

Hade han fått följa med endera föräldern till Irak hade han förmodligen varit kvar i livet. Ett minst sagt livsavgörande beslut med andra ord! Det finns kanske trots alla förnekanden fog för ”desinformationskampanjerna”?

Så skriver du på insändare och svar

Fler insändare: dn.se/insandare

#Layth #hade #sannolikt #levt #han #fått #följa #med #förälder, | Latest International Breaking News

Leave a Comment