tech2blog

tech2blog

Markbygden Ett beviljas rekonstruktion efter dålig lönsamhet | Latest International Breaking News

tech2blog

Det handlar om Markbygden Ett som till 75 procent ägs av kinesiska staten och har 179 vindkraftverk utanför Piteå. Bolaget har dragits med stora förluster och lider av omfattande betalningssvårigheter.

Företagsrekonstruktionen syftar till att få ordning på de ekonomiska problemen som främst uppstått med anledning av ett olönsamt elhandelsavtal med norska bolaget Hydro Energi, vilket Piteå-Tidningen var först att berätta om.

Avtalet bygger på att Markbygden Ett har förbundit sig att sälja en viss volym el per timme till ett fast pris under 19 år. Men när det inte blåser tillräckligt går det inte att generera tillräckligt med el. Då måste vindkraftsparken täcka upp leveranserna genom att köpa el på marknaden – ofta till ett pris som slår hårt mot lönsamheten. Under fjolåret var marknadspriset på el dessutom ovanligt högt.

Markbygdens vindkraftspark utanför Piteå är Europas största landbaserade vindkraftspark och innefattar bland annat Markbygden Ett.

Foto: Erik Simander

I ansökan till Umeå tingsrätt framgår det att Markbygden Ett inte fullt ut kunnat kompensera för detta under perioder med gynnsamma vindförhållanden på grund av fallande priser.

Parken har också dragits med en del tekniska problem som minskat produktionen, men åtgärder har redan vidtagits i den delen.

I praktiken har detta inneburit att alla intäkter gått till att köpa ersättningsel för att kunna uppfylla avtalet gentemot Hydro Energi. Förra året köpte bolaget ersättningsel för 61,6 miljoner euro, motsvarande drygt 700 miljoner kronor.

Markbygden Ett har cirka 425 miljoner euro i skulder och väntas i år göra en förlust med cirka 52 miljoner euro. För att lösa situationen vill bolaget säga upp avtalet med Hydro Energi och sälja el på den öppna marknaden under rekonstruktionen.

Umeå tingsrätt fattade på tisdagen, trots invändningar från Hydro Energi, beslut om företagsrekonstruktion som upphör den 14 februari nästa år om det inte har begärts någon förlängning innan dess. Ett borgenärssammanträde ska hållas i början av december.

”Markbygden har presenterat en plan för rekonstruktionsförfarandet som framstår som rimlig”, skriver tingsrätten i sitt beslut.

Fakta.Så fungerar en företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ för bolag som har ekonomiska problem, men ändå kan överleva på sikt.

Efter att bolaget ansökt, och tingsrätten beslutat, om företagsrekonstruktion får företaget under en begränsad tid möjlighet att ombilda och återuppbygga sin verksamhet.

En rekonstruktör, som utses av tingsrätten, undersöker bland annat om bolagets verksamhet kan fortsätta och på vilket sätt det kan ske.

#Markbygden #Ett #beviljas #rekonstruktion #efter #dålig #lönsamhet, | Latest International Breaking News

Leave a Comment