tech2blog

tech2blog

Nu ställs klockan om till vintertid | Latest International Breaking News

tech2blog

När klockan slår 03 på söndagsnatten ställs klockan tillbaka en timme. Tidsomställningen har gjorts varje vår och höst sedan 1980.

38 år senare, 2018, verkade det av allt att döma som att sommartiden skulle slopas. EU-kommissionen lät invånare i medlemsländerna tycka till om sommartid och vintertid (som egentligen heter normaltid). Responsen blev stor och i många länder var stödet starkt för att avskaffa tidsomställningen.

Bakgrunden till att frågan togs upp av EU-kommissionen är ett medborgarförslag i Finland som samlade 70 000 underskrifter för att avskaffa sommartiden.

Sveriges dåvarande infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) var ”försiktigt positiv” till att slopa tidsomställningen.

I mars 2019 röstade EU-parlamentet för att med start år 2021 sluta ställa om klockan med en timme en gång på hösten och en gång på våren. EU-länderna skulle i samband med detta även få välja om de ville ha sommartid eller vintertid permanent framöver.

Men sedan var ministerrådet i EU oenigt och inga nya beslut tagits har tagits i frågan, med coronapandemin och kriget i Ukraina har EU också haft flera brådskande ärenden att hantera. Dessutom har det framförts en del kritik mot att länder själva ska få välja tid själva.

Det återstår alltså att se om det blir något av den slopade tidsomställningen eller om vi får fortsätta ställa om klockan på hösten och våren även kommande år.

#ställs #klockan #vintertid, | Latest International Breaking News

Leave a Comment