tech2blog

tech2blog

Olof Palme blir frimärke i Chile | Latest International Breaking News

tech2blog

Frimärket utges i samband med att det är 50 år sedan militärkuppen i Chile, som inleddes när presidentpalatset La Moneda stormades den 11 september 1973. Efter militärkuppen följde 17 år av militärdiktatur under ledning av Augusto Pinochet.

Under 70- och 80-talet tog Sverige emot tiotusentals politiska flyktingar från Chile.

”Palmeregeringens solidaritet, uttryckt i dess ambassadör Harald Edelstams heroiska prestation i försvaret av vårt lands mänskliga rättigheter, förenade vårt folk på ett oförgängligt sätt”, löd motiveringen när utgivningen offentliggjordes på Museum of Memory and Human Rights i Chiles huvudstad Santiago.

2020 röstade landets senat även för att bygga ett monument över Olof Palme i Santiago, även då för att uppmärksamma att Palme hjälpte till att skydda chilenska medborgare i och utanför Chile under militärdiktaturen.

Olof Palme var Sveriges statsminister från 1969 till 1976, och igen från 1982 fram till sin död 1986.

#Olof #Palme #blir #frimärke #Chile, | Latest International Breaking News

Leave a Comment