tech2blog

tech2blog

Plan för Marco Polo-bärgning inlämnad | Latest International Breaking News

tech2blog

Kustbevakningens arbete har pågått sedan Marco Polo gick på grund i Hanöbukten för en knapp vecka sedan. På lördagen hade sammanlagt omkring 25 000 liter olja och oljeavfall sanerats längs med Blekingekusten.

Under helgen har Kustbevakningen förstärkt sin bemanning med ett 50-tal personer från hemvärnet och Kustbevakningens grundutbildning, med uppgift att sanera oljan som befinner sig i vattnet.

Förutom att hantera oljan vid land genomförs även sökningar med flygplan och drönare till havs, för att avgöra hur stort utsläppet är.

Hur lång tid det kommer ta innan saneringen är färdig återstår att se.

– Just nu tar vi upp stora mängder olja vid land. Vi vet ännu inte med säkerhet hur stort utsläppet är och vi kommer arbeta med detta så länge vi ser de här höga nivåerna, säger Kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz.

En plan för hur bärgningen av Marco Polo ska gå till har nu lämnats in av ett bärgningsbolag som anlitats av Rederiet TT-Line. Innan själva bärgningen kan börja ska planen godkännas av Kustbevakningen och Transportstyrelsen. När det kan ske är oklart.

– Vi går igenom bärgningsplanen nu och när den godkänts kan man börja med förberedelserna. Det är möjligt att vissa förberedelser kan ske i helgen, men jag har svårt att se att bärningen kan ske i helgen. Det blir nog snarare nästa vecka, säger Valdemar Lindekrantz.

Läs mer:

Trasig gps orsakade färjans grundstötning – två får böter

Stora risker när olja från fartyget Marco Polo rör sig mot Skåne

Miljöforskaren: Både tur och otur att oljeolyckan inträffade just nu

#Plan #för #Marco #Polobärgning #inlämnad, | Latest International Breaking News

Leave a Comment