tech2blog

tech2blog

Regeringen: Ersättningen till friskolor ska göras om | Latest International Breaking News

tech2blog

Regeringen vill att ersättningen till friskolorna ska förändras.

DN har tagit del av direktiven till den utredning som regeringen presenterar i slutet av veckan – och som ska leda till ett radikalt annorlunda ersättningssystem.

– Vi har ett friskolesystem som inte fungerar som det var tänkt. Därför ska ersättningen bygga på de kostnader som friskolorna faktiskt har, säger skolminister Lotta Edholm (L).

#Regeringen #Ersättningen #friskolor #ska #göras, | Latest International Breaking News

Leave a Comment