tech2blog

tech2blog

Regeringen positiv till OS i Sverige 2030 | Latest International Breaking News

tech2blog

I dag har regeringen meddelat Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Sveriges Riksidrottsförbund att regeringen och SD ser positivt på en svensk OS-ansökan.

Nästa steg blir att SOK får lämna in en komplett ansökan som regeringen får bedöma.

– Tanken är inte att skattebetalarna ska gå in med pengar i budgeten utan att de här spelen ska bära sig på egna meriter, dels via ett betydande stöd från Internationella Olympiska Kommittén, och därutöver sponsor- och biljettintäkter, säger social- och idrottsminister Jakob Forssmed.

– Men det krävs en del statliga åtaganden i form av garantier, och nu går vi in i nästa fas där vi utreder förutsättningarna för att kunna lämna sådana.

En förutsättning för regeringen är att spelen blir hållbara och kostnadseffektiva, det vill säga att det inte ska byggas en massa nya anläggningar, som sedan kanske inte används.

– Vi ser att man kraftigt minskar riskerna genom att enbart använda befintliga anläggningar. Det är en grundförutsättning för att regeringen ska kunna lämna garantier, säger Forssmed.

– Det här blir en helt annan typ av olympiskt spel än de man kanske tänker på med stora arenor, lyxbyggen och annat som drar upp kostnaderna på ett orimligt sätt.

Stockholmsregionen är tänkt som huvudort. Övriga tilltänkta orter är Falun, Åre och Östersund. Men det kan också bli aktuellt med tävlingar i närliggande länder.

– Nu är tanken att bob, rodel och skeleton ska köras i Lettland och att skridskor förmodligen kommer att köras i Norge, säger Forssmed.

För regeringen är det också viktigt att näringslivet visat stort intresse för att Sverige ska arrangera spelen.

– Det är viktigt att det stora näringslivsintresset materialiseras i sponsorintäkter, säger Forssmed.

Vid sidan av Sverige har även Schweiz och Frankrike meddelat att man vill arrangera vinter-OS 2030. När ett eventuellt beslut tas beror på vilka länder som slutligen söker OS.

#Regeringen #positiv #Sverige, | Latest International Breaking News

Leave a Comment