tech2blog

tech2blog

”Skydda civila på båda sidorna om konflikten” | Latest International Breaking News

tech2blog

Krig pågår i Gaza sedan 1948, utan synbart slut. Oskyldiga offer utgörs av palestinier, som bebott sin jord i årtusenden, och dagens ättlingar till invandrande judar från i huvudsak Ryssland. De bosatte sig på ett territorium som var en arabisk provins i det turkiska osmanska imperiet.

Palestina upphörde som brittiskt protektorat när Israel blev självständig stat den 10 maj 1948. Då förelåg FN:s generalförsamlings resolution från 1947, som folkrättsligt enbart var rådgivande. Sanningen är att FN inte fattat något beslut att upprätta Israel som självständig stat.

I dag står parterna längre från varandra än någonsin. Det går inte att enas om en lösning i närtid. Nu bekämpar en nästan neofascistisk israeliska regim och totalitära ­islamistiska Hamas i huvudsak den civila befolkningen.

Kan historiens lärdomar utgöra ett medel till lösning? I samband med Suezkrisen 1959 inrättade FN:s säkerhetsråd en multinationell fredsbevarande styrka, som kom att förflyttas till Gaza. Den fördrevs av israeliska kolonner under framryckningen under sexdagarskriget 1967.

Svenska FN-soldater låg nedgrävda på stranden i väntan på evakuering. Ett svenskt Dunkerque.

I första hand måste den akuta krisen lösas och det urskillningslösa övervåldet mot i första hand värnlösa palestinier stoppas. Det är flera aktörer inblandade utöver Hamas och Israel.

Är Putin och Iran anstiftare till krisen? Vi har även Arabförbundets aktörer.

En slutgiltig lösning är avlägsen. Nu gäller det i första hand nu att skydda den angripna civilbefolkningen.

Så skriver du på insändare och svar

Fler insändare: dn.se/insandare

#Skydda #civila #på #båda #sidorna #konflikten, | Latest International Breaking News

Leave a Comment