tech2blog

tech2blog

SL vill höja avgiften för plankning | Latest International Breaking News

tech2blog

SL befinner sig i djup ekonomisk kris. 2022 gick man back med nära två miljarder kronor. En bidragande orsak till problemen är fulåkandet. Under pandemiåret 2020 ökade andelen fuskresor avsevärt i SL-trafiken. Sedan dess har siffrorna sjunkit, men tappet är alltjämt betydande. 2022 medförde fusket ett intäktstapp på 327 miljoner kronor. Bedömningen är att ungefär tre procent av det totala antalet resor 2022 gjordes utan giltig biljett.

I nuläget får den som plankar betala 1 500 kronor i böter. I ett tjänsteutlåtande från trafikförvaltningen föreslås nu att tilläggsavgiften höjs till 1 850 kronor. En nivå som enligt SL:s bedömning är skälig.

Höjningen motiveras bland annat med att den ska öka intäkterna för biljettkontrollerna som är förlustaffär för SL. 2022 gick kontrollverksamheten back med 36,5 miljoner kronor. I tjänsteutlåtandet påpekas det att SL är mycket långt ifrån att gå med vinst eller ens uppnå ett kostnadsneutralt resultat för biljettkontrollerna.

Enligt SL måste tilläggsavgiften höjas ”väsentligt” för att uppnå en preventiv effekt och för att motverka att resenärer räknar på om fuskåkande lönar sig.

Läs mer:

Expert: Här är bästa metoderna för att minska tjuvåkning

Öppna spärrar ska testas i Stockholms tunnelbana

Fuskåkandet minskar inte trots omfattande insatser

#vill #höja #avgiften #för #plankning, | Latest International Breaking News

Leave a Comment