tech2blog

tech2blog

Stämning mot Tiger Woods dras tillbaka | Latest International Breaking News

tech2blog

De båda stämningarna handlade om att ex-flickvännen, Erica Herman, ville bli löst från det sekretessavtal hon skrev på i början av förhållandet med Woods, 2017. Det är möjligt att bli löst från ett sådant avtal om det handlar om ett avtal som förhindrar en person att berätta om sexuella övergrepp eller trakasserier.

Det har inte funnits några detaljer eller specifika, kända anklagelser mot Woods men på direkt fråga om stämningen berör sexuella trakasserier har hennes företrädare svarat ja, utan att utveckla det. Domaren i fallet med den första stämningen avvisade påståendena. Herman och hennes företrädare hade inte kunnat ge några belägg för att det skulle stämma, enligt domaren.

När den sista stämningen nu dras tillbaka säger Erica Herman, via sin advokat, att hon aldrig varit offer för sexuella trakasserier eller övergrepp av Tiger Woods eller någon som arbetar för hans räkning. Och hon har aldrig, hävdar hon i uttalandet, gjort gällande att så har varit fallet.

Herman skötte Tiger Woods restaurang före och en tid efter det att de blev ett par 2015. Förhållandet tog slut i oktober förra året, då Herman hävdar att hon lurades bort från sin bostad – Woods hus i Palm Beach. Hon hävdar att det skedde helt oväntat och att hon hade fått löfte om att bo där till 2026.

#Stämning #mot #Tiger #Woods #dras #tillbaka, | Latest International Breaking News

Leave a Comment