tech2blog

tech2blog

Stökigt när Trump förhörs i rätten | Latest International Breaking News

tech2blog

I civilmålet har Donald Trump och hans söner redan förklarats skyldiga till att ha blåst upp värdet på familjeföretagets tillgångar och de riskerar nu upp till motsvarande 2,7 miljarder kronor i böter och näringsförbud i delstaten New York.

Expresidenten inledde sitt förhör med att påstå att domaren, Arthur Engoron, kommer att döma honom för att han ”alltid gör det”, skriver NBC News. Han anklagar även åklagaren Kevin Wallace för att vara ”en hatare” och säger att ”han och alla andra demokrater ger sig på mig från 15 olika håll”.

Vid upprepade tillfällen har domaren uppmanat Trump att svara på frågorna han får och säger att rätten inte är ett politiskt möte.

I vittnesförhören kallar Trumps advokat honom för ”USA:s framtida president” när han ställer sina frågor, med hänvisning till den senaste opinionsundersökningen av New York Times som visar att Trump leder mot Joe Biden i fem av de sex viktiga vågmästarstaterna.

Tidigare i rättsprocessen har Trump förbjudits att göra personliga påhopp mot inblandade i målet i New York. Han har även bötfällts vid två tillfällen för att ha trotsat munkavlen.

Utöver att fastställa bötesbeloppet och eventuellt utfärda någon form av näringsförbud ska domstolen nu avgöra om Trumpkoncernen ska tvingas ge upp några av de fastigheter som ansetts vara övervärderade.

Texten uppdateras.

#Stökigt #när #Trump #förhörs #rätten, | Latest International Breaking News

Leave a Comment