tech2blog

tech2blog

Stor grafik: Så ser bostadsbristen ut i din kommun | Latest International Breaking News

tech2blog

Byggtakten väntas bromsa in de kommande åren. Detta dels på grund av höga räntor, dels på ökade materialkostnader och pessimism hos hushållen.

180 av Sveriges 290 kommuner rapporterar ett underskott på bostäder, enligt Boverkets  bostadsmarknadsenkät för 2023. I Storgöteborg rapporterar 12 av 13 kommuner att det inte finns tillräckligt med bostäder.

Göteborgs kommuns, numera svåruppfyllda, mål är att bygga 5 000 bostäder per år.

– I nuvarande konjunkturläge kommer branschen inte klara av att nå det målet de närmaste åren, säger Göteborg kommuns Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.

Det som trots allt kommer att kunna byggas, blir dyrare för konsumenterna, menar han.

– Det finns inte någon efterfrågan på nyproducerade bostäder just nu på grund av den kostnad det nu blir för dem, säger han

Enligt Boverket lider hela Göteborgsregionen av ett underskott på bostäder. Samtidigt väntas stora satsningar, som en ny batterifabrik som kommer kräva arbetskraft.

Kommunerna är ytterst ansvariga för att det byggs bostäder i takt med behovet, säger Jan-Ove Östbrink som är bostadspolitisk expert på Sveriges Kommuner och regioner. Men konjunkturläget gör att staten måste kliva in för att stötta dem.

– Kommunerna står ganska ensamma utan verktygslåda. Nu gäller det att rädda byggbranschen så den inte går helt i putten. Man måste ta till krisåtgärder, och inte bara sitta och vänta ut det hela. Det man gör nu, att tillsätta en massa utredningar som i bästa fall kan ge effekt om flera år, räcker inte, säger han.

– Det är alltid någon annans fel, man pekar på branschen i sig, kommunerna eller bankerna.

Han menar att politiken håller en allt för låg profil.

– Det behövs någon typ av politiskt räddningspaket som får igång nyproduktionen av bostäder igen.

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Foto: SKR

I Övertorneå i Tornedalen är situationen annorlunda än i alla de kommuner som saknar tillräckligt med bostäder. Här finns ett överskott på hyresrätter och kommunen kämpar med att få människor att flytta till området.

Tillsammans med Pajala kommun har man startat initiativet Hej Hemby för att locka nya kommuninvånare.

– Det lever kvar många fördomar om hur det är att bo och verka i norra Sverige. Många har en uppfattning om hur Tornedalen är, även utflyttade tornedalingar kan ibland ha en bild som inte längre stämmer då mycket har utvecklats de senaste 15 åren, säger Victoria Henriksson, miljö- och byggchef i Övertorneå.

Skellefteå är ett exempel på där skriande bostadsbrist kräver tusentals nya bostäder omgående. Nu växer flera tillfälliga byar fram i för att husera anställda på batterifabriken Northvolt.

Foto: Erik Simander

I kommunen är efterfrågan störst på bostadshus, och där kan de se ett litet underskott. I snitt byggs endast ett nytt per år på.

– De hus som finns säljs billigt och materialkostnaderna för att bygga nytt är höga så därför är det svårt att få folk att bygga, menar Victoria Henriksson.

I Tornedalen har den största delen av bostadsmarknaden generellt varit dold, eftersom man säljer hus till personer som man redan känner eller någon som känner någon, berättar hon.

– Detta håller nere priserna, vilket inte bara är bra då marknadsvärdena blir så pass låga att det inte finns incitament att sälja ett hus. Det är också svårt för de som bor här att renovera när deras hus har så lågt värde, och det är också därför väldigt få nybyggen sker då kostnaden för att bygga ett hus är samma i Övertorneå som i resten av Sverige, säger Victoria Henriksson.

Jönköping befinner sig någonstans i mitten när det gäller nybyggnation. Byggtakten här kommer vara fortsatt hög, och kommunen tror att man kommer lyckas färdigställa de byggen som redan är planerade. Men Jönköpings bygglovschef Anna Klahr säger att hon märker av en pessimism.

– Allt som händer inom byggsektorn påverkar oss i högsta grad. Vi måste på alla sätt försöka hjälpa byggherrarna att kunna göra saker så smidigt som möjligt, säger Anna Klahr.

#Stor #grafik #Så #ser #bostadsbristen #din #kommun, | Latest International Breaking News

Leave a Comment