tech2blog

tech2blog

Storleken på skolgården avgör hur mycket barnen rör sig | Latest International Breaking News

tech2blog

Uppe på en höjd, i ena hörnet av Vasaparken i centrala Stockholm, huserar förskolan Kastanjen. Det är gråväder och råkallt när DN kommer på besök.

Det hindrar inte barnen från att vara ute på skolgården och leka.

Lilly Berlind, som är 3 år, hoppar fram på en bana bestående av färgglada plastföremål som hinkar och lådor.

– Jag fryser aldrig, säger Lilly som klappar på kläderna och sträcker upp armarna för att visa att hon också har varma vantar på händerna.

När hon lite senare kommer svischande ut från ett rutschekanerör frågar hon om vi tycker att hon är lortig.

– Det blir så när man är ute och leker, säger hon och anlägger en bekymrad min.

”Det blir så när man är ute och leker”, förklarar 3-åriga Lilly att kläderna blir leriga.

Foto: Dennis Ylikangas

Flera timmar om dagen är barnen ute på gården, och minst en gång i veckan går de iväg till något grönområde i närheten, berättar förskolläraren Mia Engström.

– Det är kul att vara ute och leka, och forskning visar ju att det är bra för hälsan, säger hon.

Lillys pappa, Daniel Berglind, är docent i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet och forskar om hur inne- och utemiljöer på förskolor hänger samman med barns fysiska aktivitet.

När hans institution flyttade till den nybyggda Hagastaden hade han just blivit pappa och tyckte området var bedrövligt just för att det fanns så få grönområden och att förskolegårdarna var så små.

Tillsammans med Stockholms stad gjorde han en studie som omfattade 337 förskolebarn på Södermalm.

När forskarna försåg barnen med rörelsemätare såg de att ju större gård de hade tillgång till, desto mer rörde de på sig.

Daniel Berglind är docent i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet. Han forskar om hur inne- och utemiljöer på förskolor hänger samman med barns fysiska aktivitet.

Foto: Dennis Ylikangas

De såg också att barnen rörde sig mer när de var ute. Under en timme utomhus tog de 1 300 steg jämfört med bara 640 när de var inne.

Daniel har flera tips till förskolor som vill att barnen ska röra sig mer, till exempel att göra en utflykt till ett grönområde minst en gång i veckan.

Ett annat är att låta föräldrarna hämta och lämna barnen utomhus. Förutom att ungarna är ute och springer mer, sparar det tid för föräldrarna som slipper på- och avklädningen, menar han.

Varför är det så viktigt att små barn rör sig?

– Om man lyckas forma ett beteende tidigt finns det mycket som tyder på att det består bättre genom livet.

Daniel försöker lära sina barn att ta trapporna i stället för hissen och cykeln i stället för bussen.

– Det är som att borsta tänderna, om det blir en vana gör man det utan att tänka, säger han.

Bild 1 av 3

Foto: Dennis Ylikangas

Bild 2 av 3

Foto: Dennis Ylikangas

Bild 3 av 3

Foto: Dennis Ylikangas

Fysisk aktivitet är kopplat till bättre hälsa genom livet. Det finns också en samhällsekonomisk vinst, tillägger han.

I förskolans läroplan står att alla barn ska använda digitala verktyg. Det är en skrivning som är på väg att tas bort med motiveringen att skärmar gör att barn inte kommer ut och leker i tillräckligt stor utsträckning.

Innan skrivningen hunnit tas bort, kommer nu också barnläkarföreningen med nya rekommendationer om att barn under två år inte ska använda skärmar alls.

Förskolläraren Mia Engström har inga synpunkter på varken läroplanen eller de nya rekommendationerna.

– Jag tycker inte det ena behöver utesluta det andra. Här tänker vi att barnen ska vara producenter och inte konsumenter, de sitter inte bara och tittar passivt framför en skärm, säger Mia Engström.

Pedagogen Mia Engström tycker inte att skärmar och fysisk aktivitet behöver utesluta varandra. ”De sitter inte bara och tittar passivt”, säger hon.

Foto: Dennis Ylikangas

På aktivitetsbanan med de färgglada hinkarna hoppar Lilly vidare med sina kompisar Willy och Celine medan Daniel håller ett vakande öga på dem.

Han har tagit fram siffror som visar hur mycket stockholmarna tappade i antal steg under pandemin, mätt med mobiltelefoner.

– Men förskolebarnen rörde sig antagligen mer än någonsin under pandemin, just för att de var utomhus så mycket.

Läs mer:

Regeringen tar bort krav på skärmar i förskolan

Skola tvingades backa från skärmfria lektioner

Så ökar du barns fysiska aktivitet på förskolan

• Skapa en fysisk miljö som främjar rörelse, med lekredskap både inne och ute

• Inför en tydlig policy att regelbundet bryta stillasittande med fysiska aktiviteter.

• Var ute så mycket som möjligt, till exempel under de timmar när barnen hämtas och lämnas.

• Gör utflykt till närliggande grönområde minst en gång i veckan.

• Begränsa användandet av digitala skärmar.

• Utbilda och informera personalen om vikten av fysisk aktivitet.

Källa: Daniel Berglind

#Storleken #på #skolgården #avgör #hur #mycket #barnen #rör #sig, | Latest International Breaking News

Leave a Comment