tech2blog

tech2blog

Ukrainas toppgeneral: Det krävs för att vinna kriget | Latest International Breaking News

tech2blog


Kriget på väg in i en ny fas • Befälhavare Valerij Zaluzjnyj listar vad som krävs för att hans armé ska segra.

#Ukrainas #toppgeneral #Det #krävs #för #att #vinna #kriget, | Latest International Breaking News

Leave a Comment