tech2blog

tech2blog

Utbildningsminister Mats Larson om Gazamanifestationen | Latest International Breaking News

tech2blog

Manifestationen, som arrangerades av Palestinagrupperna, riktades till personal och studenter vid svenska universitet, högskolor och folkhögskolor. Den beskrevs som en ”medmänsklig samling” för civilbefolkningen i Gaza och hölls utanför universitet och högskolor runtom i Sverige.

Hur sådana situationer ska hanteras är upp till varje enskilt lärosäte, enligt Mats Persson. Likaså är det upp till varje anställd om man väljer att delta i manifestationen inte – men personen bör tänka igenom sitt handlande, menar han.

– Som lärare har man rättigheter, men också stora skyldigheter. I sin lärarroll utför man en myndighetsutövning och ska primärt fokusera på sin undervisning, säger han.

Inför tisdagens manifestation tog Judiska centralrådet emot meddelanden från studenter som oroade sig för sin säkerhet.

– Jag förstår att man är orolig för att den här typen av manifestationer riskerar att spåra ur och att man inte drar gränsen tillräckligt tydligt mot terrororganisationen Hamas, säger Mats Persson.

Enligt arrangören Palestinagrupperna handlade tisdagens manifestation om att visa solidaritet med civilbefolkningen och verka för en vapenvila i Gaza.

– Det är viktigt att kunna skilja på Hamas och civilbefolkningen i Gaza. Men vi har sett manifestationer som har urartat, där judar har blivit trakasserade och deltagare har hyllat Hamas, säger Mats Persson.

Enligt Mats Persson har man från politiskt håll fört dialog med universiteten och uppmanat dem att ”förbereda sig säkerhetsmässigt” inför tisdagens manifestation.

Vem har ansvar för den enskilde studentens säkerhet?

– Det är ett samlat ansvar som våra universitet har. Det är viktigt att man vidtar förebyggande insatser och att man, om det uppstår en incident, tar avstånd och är tydlig med att det blir konsekvenser för den som trakasserar, säger han och fortsätter:

– Det är olika beroende på hur situationen ser ut, men universiteten har ansvar för att vidta åtgärder. Den judiska gruppen hör till våra nationella minoriteter och att man nu känner att man inte kan leva ett öppet judiskt liv på våra universitet är oacceptabelt.

Uppsala universitet bedömde att gårdagens manifestation inte utgjorde något hot mot enskilda individer.

Foto: FREDRIK PERSSON

Uppsala universitet gjorde under gårdagens manifestation bedömningen att den inte utgjorde något hot för enskilda individer på universitetet, och därför fanns till exempel inga vakter på plats.

– Det är en otroligt svår gränsdragning. Jag vill inte på något sätt försumma de judiska studenternas oro. Vi hanterar situationen väldigt mycket via samtal inom institutionen, med studenthälsan och med andra statliga aktörer för att kunna skapa en lägesbild, säger Fredrik Blomqvist, säkerhetschef vid Uppsala universitet.

Utbildningsminister Mats Persson menar att universiteten måste vara tydliga med att man inte vill vara en del av politisk propaganda eller politiska manifestationer. Däremot påpekar han vikten av att värna åsikts– och demonstrationsfriheten i Sverige.

– Var och en måste själv ta ställning kring hur man vill göra. Men man måste väga in ansvaret som lärare och ställa sig frågan: ska jag bedriva politisk aktivism eller vara en del av undervisningen?

#Utbildningsminister #Mats #Larson #Gazamanifestationen, | Latest International Breaking News

Leave a Comment