Halt i Stockholm: Markant ökning av halkolyckor – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Halt i Stockholm: Markant ökning av halkolyckor – Latest International Breaking News Today

Efter intensiv snö och kyla har temperaturerna dalat på många håll, med svår halka som resultat.

På Danderyds sjukhus i Stockholm har man de senaste dagarna sett en ”markant ökning” av halkolyckor.

Inflödet av drabbade patienter är ungefär detsamma som föregående år vid motsvarande väderförhållanden – men skiljer sig kraftigt från en vanlig dag, förklarar Stefan Gantelius, verksamhetschef för Danderyds ortopedsektion

– Ett normaldygn ungefär har vi ungefär 35 patienter på ortopedsektionen i Danderyd. När det är ett dygn då är ordentligt halt kan vi ha uppemot 60 bara på vår sektion. I dag har det varit ett väldigt stort inflöde och det var det även i söndags, säger han.

Köer på akuten

De ökade halkolyckorna leder till längre handläggningstider på akuten, framför allt för mindre allvarliga skador.

På ortopedsektionen ser man alla typer av benbrott. Det som ökar under halksäsongen är främst handledsfrakturer, fotledsfrakturer och frakturer på övre delen av överarmen.

– Äldre och bensköra är alltid en riskgrupp. Har man nedsatt balans och om man är äldre, då kanske man inte ska gå ut överhuvudtaget när det är så här halt. Riskerna är stora, säger Stefan Gantelius.

Ortopeden är samtidigt tydlig med att även yngre bryter ben, särskilt vid halt väglag. Han tipsar om stavar som balanshjälp och broddar – för alla åldrar.

– Yngre och medelålders kanske inte tror att det är något för dem, att det känns gammalt eller pinsamt, men de borde också ha broddar. Även yngre bryter ben.

See also  Macron announces aid in dying bill under strict conditions – POLITICO - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

På Karolinska universitetssjukhuset ser man ungefär lika många halkolyckor som vanligt för årstiden och man såg ett större antal patienter kring nyårshelgen. Södersjukhuset ser samma trend.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Halt #Stockholm #Markant #ökning #halkolyckor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top