Narkosapparater försvunna i misstänkt stöldhärva på sjukhus – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Narkosapparater försvunna i misstänkt stöldhärva på sjukhus – Latest International Breaking News Today

Utrustning för miljonbelopp misstänks ha stulits i en omfattande härva på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Det handlar bland annat om narkosapparater och monitorer för patientövervakning.
Bland de utpekade finns regionanställda som driver privata företag på sidan.
– Det är svårt för mig att veta var det här stöldgodset har tagit vägen och vad det används till, säger chefläkare Ulrika Pahlm.

Kalla fakta har tagit del av en intern rapport från Region Skåne. Enligt den misstänks en omfattande intern stöldhärva. Bland annat har elva narkosapparater av modellen Dräger Primus, värda miljonbelopp på andrahandsmarknaden, försvunnit från sjukhusets lokaler.

Dessutom saknas åtta monitorer för patientövervakning vid operationer och annan livsviktig utrustning. Narkosapparater tillhör den högsta riskklassen och nu är oron stor för att de är på avvägar.

– Det är klart att det är väldigt allvarligt att någon stjäl, men också väldigt allvarligt att äldre apparaturer används om den inte fungerar som den ska, säger chefläkaren Ulrika Pahlm.

Misstankar mot anställda med bisysslor

Enligt Kalla faktas uppgifter är flera personer som kopplas till de misstänkta stölderna regionanställda som vid sidan också driver privata bolag. Så här står det i den interna rapporten: “F d anställd hämtar begagnad livsuppehållande utrustning från förråd på sjukhuset. Utrustning körs iväg till privat klinik med Region Skånes transporttjänst!”

Kalla faktas källor inom Region Skåne varnar för att det kan bli katastrofala följder för patienter om utrangerade apparater som ska gå till skrot används i vården:

– Det var ju väldigt gamla och skulle nog ha behövt gå igenom en rejäl kontroll, säger en person som arbetar vid Skånes universitetssjukhus till Kalla fakta.

See also  Misstänkt för sprängning i Värnamo släppt på fri fot - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Polisanmält och skärpt rutiner

Region Skåne har polisanmält de misstänkta stölderna och skärpt rutinerna kring lås- och inpassering på sjukhuset. Men de ansvariga kan inte svara på var apparaterna nu befinner sig eller om utrustningen används på patienter.

– Jag vet inte vad Region Skåne har för möjlighet att göra det, utan det är ju en polisiär uppgift att utreda brott och följa upp, som jag ser det, säger Ulrika Pahlm.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Narkosapparater #försvunna #misstänkt #stöldhärva #på #sjukhus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top