NWT – Debatt: Socialdemokraterna sviker landsbygden – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

NWT – Debatt: Socialdemokraterna sviker landsbygden – Latest International Breaking News Today

Socialdemokraterna har genom att rösta för förslaget att höja åldersgränsen underminerat denna svenska ungdomskultur, skriver Charlie Weimers och Edwin Nilsson.

Senast Europaparlamentet träffades i Strasbourg fanns den viktig omröstning om nya europeiska körkortsregler på agendan. En viktig förändring var den om att åldersgränsen för att få köra A-traktor skulle höjas från 15 till 16 år. Detta förslag, som främst kommer drabba landsbygdsungdomar, borde överhuvudtaget inte varit med eftersom A-traktorer bara finns i Sverige.

A-traktorer har blivit en svensk tradition och något som unga på landsbygden värderar högt. För en del som inte bor nära fungerande kollektivtrafik är A-traktorn det enda sättet att ta sig till skolan, fotbollsträningen, affären eller till sina mor- och farföräldrar. Dessutom får unga förare som kör A-traktor erfarenhet av att köra och en chans att förbereda sig inför körkortet. A-traktorer är dessutom mycket säkrare än mopedbilar eftersom hastigheten är begränsad.

Dessa fordon är mer än bara ett transportmedel; det har vuxit upp en livaktig ungdomskultur kring A-traktorer eftersom dessa ger ungdomar som bor på landsbygden möjlighet att träffar vänner och umgås. Att höja åldersgränsen för att få köra A-traktor skulle därför begränsa ungdomars frihet. För att bevara landsbygdsungdomars rörlighet är det viktigt att vi erkänner och skyddar A-traktorer.

Så skriver du en debattartikel

Socialdemokraterna har genom att rösta för förslaget att höja åldersgränsen underminerat denna svenska ungdomskultur. Och när de sedan felaktigt försöka framstå som A-traktorernas främsta försvarare underminerar de sin egen och även alla politikers trovärdighet. Det är denna typ av beteende som lett till en växande frustration med hela den politiska klassen.

See also  DN Direkt - Ministern för civilt försvar och MSB håller pressträff - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Sverigedemokraternas tillväxt speglar ett ökat missnöje med politiskt spel. Men vi Sverigedemokrater kommer stå fast vid vårt åtagande att försvara landsbygdens och ungdomens intressen, och vi kommer dessutom stå upp för alla svenskars intressen. En röst på oss är en röst för Sveriges nationella intressen – Sverige först. I Bryssel kommer vi rösta för att Bryssels byråkrater ska ha mindre makt för fram de värden och behov som vårt land står för. Det är så alla andra länder agerar, så varför ska Sverige lägga sig platt i förhandlingar i Bryssel?

Ledamöter i både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har trixat med sina röster och ändrat dem i efterhand. Detta gör ingen skillnad för utfallet även om det ändrar vad som står i röstprotokollet och ger dem en möjlighet att offentligt hävda deras avsikt var att rösta på ett annat sätt.

Socialdemokraterna lade även in ett ändringsförslag som inte skulle gjort särskilt stor skillnad eftersom det i princip skulle krävas ett en ungdom tog ett vanligt körkort för att kunna köra A-traktor. Men även det var ett försök att kunna hävda att man var kritisk. Ett cyniskt dubbelspel med invecklade parlamentariska verktyg som bara suddar ut spåren för vad de faktiskt vill åstadkomma.

Det som räknas är slutomröstningen. Och i denna omröstning svek dessa partier. Det var helt enkelt så att de socialdemokratiska ledamöterna värdesatte sin relation med sina partikamrater från andra länder högre än sin plikt att försvara landsbygdsungdomars intressen.

I Europaparlamentet behöver Sverige fler ledamöter som är skeptiska till maktöverföring och försvarar svenska intressen. Vi Sverigedemokrater är, och kommer även fortsatt vara, den broms som alla svenska partier borde vara.

See also  Vad kan du om längtan och drömmar i Bibeln? – Dagen - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Charlie Weimers (SD)

Europaparlamentariker

Edwin Nilsson (SD)

Ordförande, Sverigedemokraterna Filipstad

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#NWT #Debatt #Socialdemokraterna #sviker #landsbygden

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top