Nytorgsmannen förbjuds komma till Södermalm – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Nytorgsmannen förbjuds komma till Södermalm – Latest International Breaking News Today

Nytorgsmannen dömdes i februari 2022 av Svea hovrätt. Där fastslogs tingsrättens tidigare dom till fem års fängelse för bland annat sju våldtäkter, åtta sexuella övergrepp och sex fall av sexuella ofredanden. Många av brotten begicks i mannens hem vid Nytorget på Södermalm i Stockholm, och vid flera tillfällen filmade han övergrepp på till synes sovande eller medvetslösa kvinnor

Trots att den 36-årige mannen misskött sig under fängelsetiden och att återfallsrisken bedöms som hög, frigavs han villkorligt i mars efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff.

Nytorgsmannen

  • Nytorgsmannen (med ”blurrat” ansikte) till vänster, SVT:s reporter Jimmy Kirvesmäki till höger

    Reportern bakom dokumentären om Nytorgsmannen: ”Många av hans offer är rädda”

  • ”Nytorgsmannen” villkorligt frigiven – kommer bära fotboja

– Kriminalvården kan i vissa fall besluta om att skjuta upp den villkorliga frigivningen – men risken för återfall i allvarlig brottslighet är inte en faktor som får vägas in, förklarade då Lisa Gezelius, enhetschef inom Kriminalvården, beslutet om frigivningen för TT.

Mannen, som nu uppges vara bosatt i Skåne, ska bära elektronisk fotboja fram till september och får inte vistas ute på kvällar och nätter. Kriminalvårdens beslut att han inte heller får vistas på Södermalm beror på att brottsligheten var koncentrerad dit och att många av brottsoffren har anknytning till stadsdelen.

Lagen om preventiva vistelseförbud infördes den 1 februari i år.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Nytorgsmannen #förbjuds #komma #Södermalm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top