Ökat intresse för cannabis-produkter till hundar – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Ökat intresse för cannabis-produkter till hundar – Latest International Breaking News Today

Cannabidiol (CBD) är en olja från cannabisväxten och kan skrivas ut till människor för att lindra kramper och överaktiva spänningar i musklerna, ofta i samband med nervsjukdomar. Nu visar en studie från Danmark en ökad tendens bland danska hundägare att ge sina hundar CBD-produkter.

– Det finns några studier som visar att det kan ha effekt på hundar. Sen har samhället i stort fått en mer liberal hållning till cannabis-produkter, och tillgången av preparat har ökat. Det spiller över på djuren, säger Henrik Rönnberg, professor i veterinärmedicinsk farmakologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Mot smärta och beteendeproblem

Studien baserades på en anonym enkät på sociala medier där 2 002 deltagare svarade. 38 procent hade gett CBD till sina hundar. 92 procent använde CBD-droppar eller olja, medan fyra procent använde THC-baserade produkter. THC är ämnet i cannabis som är känt för att ge ett ”rus”. Majoriteten köpte sina produkter på nätet.

De vanligaste orsakerna att använda CBD på sina djur var smärtlindring, beteendeproblem, allergi och kramper. Flest djurägare upplevde positiv effekt för smärtlindring, medan det var mindre effektivt mot kramper.

– Vi kan kanske inte dra jättestarka slutsatser om förekomsten eller effekten av den här studien. Eftersom viljan är god vill man gärna se en positiv effekt och kanske blundar för motsatsen, säger Henrik Rönnberg.

Okänt innehåll skapar risker

CBD är inte ett läkemedel utan klassas oftast som tillskott eller ‘nya livsmedel’, vilket innebär att tillverkare saknar krav på sig som säkerställer innehållet. Analyser av innehållet har visat att de kan innehålla fel mängd CBD och ibland även THC och tungmetaller, som kan vara giftiga för djur.

See also  Lasse Holm får kungamedalj | SvD - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Om man ger sitt djur CBD uppmanar Henrik Rönnberg att berätta det för sin veterinär.

– Produkterna kan påverka blodvärdet, leda till felaktiga diagnoser och allvarliga biverkningar i kombination med fel mediciner.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Ökat #intresse #för #cannabisprodukter #hundar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top