Överstelöjtnanten: ”Gisslan avgörande för Israel” – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Överstelöjtnanten: ”Gisslan avgörande för Israel” – Latest International Breaking News Today

Över 50 personer dödas i staden Rafah i södra Gaza i samband med att två israelska gisslan fritogs.
Men enligt överstelöjtnant Anders Ekholm rör det sig ännu inte om någon markoffensiv i området.
– Det här är vad vi på svenska skulle kalla målbekämpning, säger Ander Ekholm i Efter fem.

Under flera dagar har Israel utfört flygräder mot Rafah, och nyligen beordrade Benjamin Netanyahu militären att förbereda en plan för att utrymma befolkningen inför en väntad markoffensiv.

Tidigt under måndagsmorgonen utförde Israel flera luftattacker mot Rafah i samband med en räddningsoperation där man lyckades rädda två gisslan. I samband med händelsen dödades minst 50 palestinier.

– Man har sannolikt har en targetlist, en mållista, på eftersökta individer och nyckelförmågor hos motståndaren. I den mån man kommer över dem agerar man blixtsnabbt, säger överstelöjtnant Anders Ekholm.

”Gisslan avgörande för Israel”

Enligt Anders Ekholm rör det sig ännu inte om någon markoffensiv i södra Gaza.

– Det här är vad vi på svenska skulle kalla målbekämpning, att man kommer över ett mål som man bedömer utgör någon slags nyckel i det här, säger Anders Ekholm.

Gisslan är avgörande för Israel, säger Ekholm, och beskriver landet som smittat av två konflikter man vann stort: Sexdagarskriget och Jom Kippur-kriget.

– Seger för det israeliska folket är en fiende som går hem med svansen mellan benen, och det är oerhört svårt att uppnå i en sån här konflikt.

Risk för oväntad markoffensiv

Ekholm, som har kontinuerlig kontakt med personer med god insyn i det militära i Israel, säger att man måste förflytta civila från Rafah innan man genomför någon slags markoffensiv.

See also  Det läckta utkastet om biståndsstrategin är djupt oroande – Dagen - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

– För att inte orsaka mer lidande än man redan gör, säger Anders Ekholm.

Samtidigt finns det en risk att en markoffensiv inleds snabbare än väntat.

– Jag skulle tyvärr inte bli förvånad om det sker vid ett tillfälle vi inte alls räknad med, just på grund av att man upptäcker det man eftersöker och som man jagat sedan kriget började. Och då går det inte vänta.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Överstelöjtnanten #Gisslan #avgörande #för #Israel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top