Proč se na pohřbu nesmí zapalovat svíčky? Podrobnosti starověké pověry – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Proč se na pohřbu nesmí zapalovat svíčky? Podrobnosti starověké pověry – Latest International Breaking News Today


Proč se na pohřbu nesmí zapalovat svíčky? Tato otázka se může zdát nečekaná, zvláště v kulturách, kde je zapalování svíček hluboce zakořeněným symbolem památky a úcty k mrtvým. Za tímto překvapivým zákazem stojí stará pověra…

Proč se na pohřbu nesmí zapalovat svíčky?

Tradice obřadů rozloučení se zemřelými se v průběhu staletí utvářely díky pověrám a lidové víře. Začlenění symbolických prvků do pohřebních obřadů má nejen uctít zesnulého, ale také ochránit živé před negativními důsledky. Jednou z takových pověr je přesvědčení, že zapálení svíčky v den pohřbu může přinést neštěstí nebo blížící se smrt jiné osobě blízké rodině zemřelého, přesněji řečeno osobě, která svíčku vybírá. Tato představa je sice znepokojivá, ale je příkladem toho, jak lidé obtížně chápou koloběh života a smrti a nechávají se ovlivňovat silami, které se zdají být mimo jejich kontrolu.

Pokračování na další straně

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Proč #pohřbu #nesmí #zapalovat #svíčky #Podrobnosti #starověké #pověry

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top