Regeringen får kritik: Barnkonventionen följs inte – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Regeringen får kritik: Barnkonventionen följs inte – Latest International Breaking News Today

Riksrevisionen har genomfört en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen. Resultatet av granskningen presenterades i en rapport tidigare i dag som visar på brister hos regeringen.

– Staten har flera insatser som ska främja efterlevnaden och i vissa fall fungerar det. Men arbetet har inte varit tillräckligt effektivt. Vår viktigaste kritik har vi till regeringen där vi bedömer att styrningen inte varit tillräckligt tydlig och samordnad, säger projektledare Vanessa Liu.

Idag 10:55

Barnkonventionen följs inte – regeringen får kritik: ”För otydlig”

Bris kritik: Bristande resurser

Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och Riksrevisionen har i denna granskning riktat in sig på skolan. Förutom regeringen får också Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Barnombudsmannen kritik.

Anna Dorrian, jurist på Bris, är övertygad om att vi måste prata mer om resurser.

– Det måste finnas resurser för de som ska tillämpa barnkonventionen i praktiken. Vi kan inte stanna vid det strategiska arbetet, utan det måste också omsättas i praktiken, säger hon.

Verksamheter går på knäna

Hon menar att det är många verksamheter som går på knäna och att de måste få förutsättningar för att kunna efterleva det som står i barnkonventionen.

– Riksrevisionen pekar på att vissa barn behöver mer. Till exempel barn som lever i samhällets vård, placerade barn, eller barn med funktionsnedsättning. Då måste vi se till att rättigheterna gäller lika mycket för dem, säger Anna Dorrian.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Regeringen #får #kritik #Barnkonventionen #följs #inte

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top