Regeringen och oppositionen i bråk om ammunition till Ukraina – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Regeringen och oppositionen i bråk om ammunition till Ukraina – Latest International Breaking News Today

När Ukrainas offensiv för att återta ockuperad mark var som mest intensiv i somras avfyrade landet 7 000 granater om dagen. Sedan i december har Ukraina fått ransonera sig till 2 000 granater per dag, medan Ryssland använder fem gånger så många.

Nu försöker EU, Nato och de nordiska ländernas försvarssamarbete Nordefco hjälpa Ukraina att komma i kapp. Men det går långsamt.

Det ger Ryssland en rejäl fördel i kriget, och har nu lett till en politisk strid i den svenska riksdagen.

Oppositionen tog nyligen initiativ in riksdagens försvarsutskott för att ge försvarsindustrin statliga garantier. På det sättet skulle de kunna bygga ut produktionen av ammunition till Ukraina mer. Men förslaget röstades ner av regeringspartierna och SD.

– Det är konstigt i ett läge när kriget i Ukraina står på sin spets och det är väldigt tydligt att produktionen måste öka. Det förs hela tiden massa diskussioner fram och tillbaka, men det leder inte till den produktionsökning som vi vill ha, säger Peter Hultqvist, som är ordförande i riksdagens försvarsutskott och Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson.

Ordföranden i riksdagens försvarsutskott Peter Hultqvist (S)

Foto: Magnus Hallgren

Han anser att regeringen måste öka stödet till försvarsindustrin. Det kan handla om garantier, att gå in som ägare eller att lägga statliga beställningar för tiotals år framöver.

– Vi anser att läget är exceptionellt, så vi är öppna för olika modeller, säger Peter Hultqvist.

Är inte risken stor att ni är ovarsamma med skattepengar? Om tjugo år kan ju läget i Europa vara fredligare igen.

– Den största risken är att kriget inte går på ett sätt som vi vill. Då får man faktiskt vara beredd att ta lite andra risker, säger Peter Hultqvist.

Försvarsminister Pål Jonson säger att regeringen redan har fattat beslut som gör det lättare att köpa ammunition från den svenska försvarsindustrin. Regeringen har också gått ihop med de andra skandinaviska länderna och lagt ammunitionsbeställningar.

Varför avslog regeringspartierna och SD oppositionens utskottsinitiativ om kreditgarantier?

– Jag uppfattar inte att det är någonting som skiljer sig från det vi gör. Man vill ju ha statliga garantier, och det riktar vi ju genom det som heter ASAP-upphandlingarna. Där går vi in och delfinansierar för att få bättre produktionsförutsättningar, säger Pål Jonson.

Ammunitionstillverkaren Nammo i Karlskoga, företaget det framför allt handlar om, har sökt pengar från just EU:s ASAP-projekt. Men enligt Nammos vice VD Björn Andersson räcker inte det för att våga investera.

– Från politiskt håll pratar man väldigt mycket, men jag skulle vilja se om man verkligen vill betala för en miljon granater per år, sade han till DN.

Han efterlyste långsiktiga ordrar, på tio, tjugo, trettio års sikt. Försvarsministerns svar är ökat nordiskt samarbete.

– Vi kommer att behöva göra strategiska partnerskapsavtal för att kunna öka försörjningssäkerheten. Det kommer att kräva ett närmare samarbete mellan våra länder och Nammo, säger Pål Jonson.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Regeringen #och #oppositionen #bråk #ammunition #Ukraina

See also  Why the West is losing Ukraine – POLITICO - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top